Статус: прововая помощь

Штраф за выброшенные ёлки!

Среда, 12 Января 2011, 20:28:16
КГГА Главное управление контроля за благоустройством, напоминает об обеспечении надлежащего содержания территорий. При наличии выброшенных ёлок балансодержатели должны организовать их уборку и утилизацию.

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про заборону грального бізнесу в Україні

Среда, 12 Января 2011, 20:25:24
Верховна Рада України постановляє: I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1. У частині другій статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України слово і цифри "статтею 2031" замінити словом і цифрами "статтями 2031, 2032".

Таможенный тариф!

Среда, 12 Января 2011, 15:06:57
Президент Украины подписал Закон "О внесении изменений к Закону "О Таможенном тарифе Украины", принятый на основе законопроекта № 7280, разработанного Кабинетом Министров. Закон о Таможенном тарифе изложен в новой редакции.

ГНАУ утвердила форму отчетности для юридических лиц по уплате сбора за первую регистрацию ТС.

Среда, 12 Января 2011, 13:48:35
Государственная налоговая администрация приказом от 23 декабря 2010 года № 994 утвердила форму Расчета суммы сбора за первую регистрацию транспортного средства. Юридические лица согласно пункту 239.2 статьи 239 Налогового кодекса в 10-дневный срок после первой регистрации транспортного средства обязаны подавать органу государственной службы по месту нахождения и по месту регистрации транспортного средства расчет суммы сбора по утвержденной упомянутым приказом форме. К расчету прилагаются копии регистрационных документов, заверенных регистратором.

Підписані закони!

Среда, 12 Января 2011, 13:41:43
Президент України Віктор Янукович підписав Закони України, а саме: Закон України №2850-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статутного капіталу"; Закон України №2823-VI "Про внесення змін до Закону України "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей";

Жертвы "Налогового кодекса": Краткий обзор Налогового кодекса.

Среда, 12 Января 2011, 13:36:21
С Налоговым кодексом, 1 января 2011 года вступил в силу Закон Украины № 2756-VI "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Налогового кодекса Украины". Главной целью данного Закона является приведение в соответствие с нормами Налогового кодекса ряда законодательных актов, среди которых Гражданский, Хозяйственный, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, Кодекс административного судопроизводства Украины, а также ряд других законодательных актов. Остановим внимание на самых значительных изменениях.

Шлюб та житло.

Вторник, 11 Января 2011, 22:23:58
Ухвалили Закон "Про внесення зміни до статті 61 Сімейного кодексу України" (щодо об'єктів права спільної власності подружжя).

Внесення змін до статей 19 та 43 Закону "Про охорону праці" (щодо штрафних санкцій).

Вторник, 11 Января 2011, 22:21:50
Пропонується посилити адміністративну відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. Одже, пропонується уточнити та доповнити перелік правопорушень, за які накладається штраф. Згідно із проектом, право накладати адміністративні стягнення закріплено лише за центральним органом з нагляду за охороною праці. Документ містить положення про обов´язок роботодавця усунути виявлені порушення у визначені строки після сплати штрафу. Його невиконання вважається повторним порушенням.

Захист суспільної моралі!

Вторник, 11 Января 2011, 22:19:24
ВРУ пропонує Проектом закону, зокрема, пропонується доповнити Закон "Про охорону дитинства" положенням, відповідно до якого забороняється: виготовлення (виробництво), зберігання, реклама, розповсюдження, придбання продукції, що містить дитячу порнографію; ввезення, вивезення, транзит через територію України, поштова пересилка такої продукції; втягнення дітей у діяльність з виробництва й обігу продукції сексуального чи еротичного характеру, розповсюдження такої продукції серед дітей.

Прийняли за основу проект закону про внесення змін до деяких законів України (щодо правочинів стосовно майна неповнолітніх осіб та запобігання проявам корупції при наданні дозволів органами опіки та піклування).

Вторник, 11 Января 2011, 22:16:36
Новим законопроектом пропонується внести зміни до Цивільного та Сімейного кодексів України, а також до законів "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей" і "Про охорону дитинства", які спрямовані на уточнення порядку вчинення правочинів стосовно нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти. Пропонується передбачити, що згода на вчинення неповнолітньою особою правочину має бути одержана від батьків (усиновлювачів) або піклувальника та органу опіки та піклування в порядку, передбаченому Сімейним кодексом.