Статус: прововая помощь
Понедельник, 19 Декабря 2011, 12:34:05
Кабинет Министров Украины представил 07 декабря 2011 года в парламент разработанный Антимонопольным комитетом Украины законопроект № 9553, которым предложено дополнить действующее законодательство новыми нормами о порядке изъятия у предприятий торговли и услуг образцов товаров сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий для проведения экспертизы.

Положения законопроекта прокомментировала Наталия Анохина, юрист адвокатского объединения Arzinger:


"7 грудня 2011 року на розгляд Верховної Ради України внесено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення заходів з протидії недобросовісній конкуренції" № 9553, розроблений Антимонопольним комітетом України. Так, законопроектом передбачається внести зміни до Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" та Закону України "Про Антимонопольний комітет України", а саме - запровадити механізм відбору у суб'єктів господарювання зразків товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для проведення експертизи.

Метою реалізації таких змін є виявлення та припинення недобросовісної конкуренції на ринку у вигляді порушення, передбаченого ст. 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", а саме: поширення суб'єктами господарювання неповної, неточної або неправдивої інформації щодо виготовлених ними товарів та наданих послуг.

Відповідно до вказаної статті, поширенням інформації, що вводить в оману, є повідомлення суб'єктом господарювання, безпосередньо або через іншу особу, одній, кільком особам або невизначеному колу осіб, у тому числі в рекламі, неповних, неточних, неправдивих відомостей, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, замовчування окремих фактів чи нечіткості формулювань, що вплинули або можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів, робіт, послуг цього суб'єкта господарювання. Вказана стаття стосується, в першу чергу, неправдивих, неточних бо/та неповних відомостей, що поширюються шляхом їх наведення в рекламі. Саме таким чином недобросовісний суб'єкт господарювання має можливість повідомити таку інформацію найбільш широкому колу осіб, що, в свою чергу, може вплинути на їх вибір щодо того чи іншого товару та принесе найбільшу економічну вигоду порушнику, несучи загрозу чесній конкуренції.

Так, відповідно до Закону, інформацією, що вводить в оману, можуть бути відомості, в числі іншого, стосовно походження товару, виробника, продавця, способу виготовлення, джерела та способу придбання, реалізації, кількості, споживчих властивостей, якості, комплектності, придатності до застосування, стандартів, характеристик, особливостей реалізації товарів, робіт, послуг, ціни і знижок на них, а також про істотні умови договору. Слід врахувати, що без відібрання зразків товару та проведення відповідних експертиз не завжди можливим є встановлення факту порушення вказаної норми.

Саме з метою запровадження механізму боротьби та припинення таких порушень, пропонується доповнити названий Закон статтею 26-1 наступного змісту: "З метою виявлення і припинення порушення, передбаченого статтею 15-1 цього Закону, під час проведення планових перевірок або у випадку виявлення ознак зазначеного порушення органами Антимонопольного комітету України посадові особи Антимонопольного комітету України мають право здійснювати відбір у суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг зразків товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектувальних виробів для проведення незалежної експертизи у лабораторіях та інших організаціях, акредитованих на право проведення такої експертизи. Порядок відбору таких зразків визначається Кабінетом Міністрів України".

Законопроектом також визначено, що витрати, пов'язані з відбором, доставкою та проведенням експертизи зразків товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектувальних виробів, фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. І лише у разі встановлення факту вчинення суб'єктом господарювання порушення, передбаченого статтею 15-1 цього Закону, такий суб'єкт відшкодовує зазначені витрати до державного бюджету. Дане положення дозволить убезпечити добросовісних виробників (продавців) від невиправданих перевірок та додаткових витрат. Таким чином, у вказане положення проекту закладено принципи справедливості та збалансованості приватно-правових та публічно-правових інтересів, що є засадничими у здійсненні як конкурентної, так і економічної політики держави.

Крім цього, для запровадження реалізації вказаного механізму, законопроектом пропонується розширити повноваження Антимонопольного комітету України, шляхом доповнення частини 1 статті 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", що встановлює перелік повноважень Комітету в сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, пунктом 7-1 наступного змісту: "у випадках, встановлених законом, здійснювати відбір у суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг зразків товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектувальних виробів для проведення незалежної експертизи".

Вбачається, що прийняття зазначеного законопроекту дозволить значно ефективніше реалізувати повноваження Антимонопольного комітету в сфері захисту від недобросовісної конкуренції, сприятиме підвищенню добросовісності ділових практик та захисту прав споживачів."
Источник: Лига Закон