Статус: прововая помощь
Вторник, 11 Января 2011, 22:16:36
Новим законопроектом пропонується внести зміни до Цивільного та Сімейного кодексів України, а також до законів "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей" і "Про охорону дитинства", які спрямовані на уточнення порядку вчинення правочинів стосовно нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти.

Пропонується передбачити, що згода на вчинення неповнолітньою особою правочину має бути одержана від батьків (усиновлювачів) або піклувальника та органу опіки та піклування в порядку, передбаченому Сімейним кодексом.

Згідно із проектом, органи опіки та піклування, в порядку, передбаченому Сімейним кодексом, здійснюють контроль за дотриманням батьками та особами, які їх замінюють, житлових прав і охоронюваних законом інтересів дітей. Для здійснення будь-яких правочинів стосовно нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти, потрібна попередня згода органів опіки та піклування, що надається в порядку, передбаченому Сімейним кодексом. Посадові особи органів опіки та піклування несуть персональну відповідальність за захист прав і охоронюваних законом інтересів дітей при наданні згоди на вчинення правочинів щодо належного дітям нерухомого майна.

Батьки або особи, які їх замінюють, не мають права без дозволу органів опіки і піклування, що надається в порядку, передбаченому Сімейним кодексом, укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню або спеціальній реєстрації, відмовлятися від належних дитині майнових прав, здійснювати розподіл, обмін, відчуження житла, зобов'язуватися від імені дитини порукою, видавати письмові зобов'язання.

Дозвіл на вчинення відповідних правочинів щодо майнових прав дитини органом опіки та піклування надається невідкладно після перевірки, яка проводиться у строк не більше одного місяця.

Органи опіки та піклування можуть відмовити у наданні зазначеного дозволу лише у випадках, коли ними встановлено, що:

мати та/або батько дитини, які (яка, який) звернулись за дозволом, відповідно до статті 164 Сімейного кодексу були позбавлені судом батьківських прав;

судом, органом опіки та піклування або прокурором відповідно до статті 170 цього Кодексу постановлене (прийняте) рішення про відібрання дитини від батьків (або того з них, який звернувся за дозволом), без позбавлення їх батьківських прав;

діти - за даними органів чи служб у справах неповнолітніх - живуть у неблагополучній сім´ї, в якій батьки дитини: ухиляються від виконання своїх обов´язків по її вихованню; жорстоко і безвідповідально поводяться з дитиною; вдаються до експлуатації дитини шляхом залучення до виконання робіт які заборонено для дитини такого віку, або може завдавати шкоду її здоров'ю, або порушує процес навчання, примушують її до жебракування чи бродяжництва; засуджені за вчинення умисного злочину щодо власної дитини; є хронічними алкоголіками чи наркоманами, - у зв´язку з чим особи, перелічені у статті 165 цього Кодексу, звернулись з позовом до суду про позбавлення їх батьківських прав;

особа, яка звернулась за дозволом, сповістила про себе неправдиві відомості, які мають суттєве значення для вирішення питання про надання дозволу чи відмову в його наданні;

між батьками дитини немає згоди стосовно вчинення відповідного правочину щодо майнових прав дитини;

між батьками дитини або між одним з них та третіми особами існує судовий спір стосовно нерухомого майна.