Статус: прововая помощь
Понедельник, 10 Января 2011, 23:57:22
1. Замовник:

1.1. Найменування.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.

1.3. Місцезнаходження.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати
зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та
адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду
міжміського телефонного зв'язку, e-mail).

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).

2. Джерело фінансування закупівлі.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування.

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг.

4. Процедура закупівлі.

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на
якому розміщувалася інформація про закупівлю:
www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково
розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності).

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення
процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному
друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного
на веб-порталі Міністерства економіки України.

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення
процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних
виданнях (у випадках, передбачених Законом).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт
пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному
офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та
розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України.

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення
торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні
з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі
Міністерства економіки України.

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення
торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у
випадках, передбачених Законом).

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали
пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі.

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.

6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер.

6.4. Місцезнаходження.

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час).

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і
час).

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів.

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на
другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих
торгів).

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції
конкурсних торгів.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів,
обґрунтування підстав відхилення.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів ______________;
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів ______________;
номер ______ та ціна акцептованої пропозиції конкурсних
торгів _________________________________________________________ ;
(цифрами)

_________________________________________________________________.
(словами)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про
закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце
проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна.

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про
закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Причини.

13. Зведена інформація замовника про наявність та
відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що
підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям
відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин,
встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних
підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які
підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям
відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим
законодавством вимогам.

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що
підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям
відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не
відповідають встановленим законодавством вимогам.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини,
визначені статтею 17 Закону.

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини,
визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для
кожного такого учасника.

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування
скороченої процедури).

15. Склад комітету з конкурсних торгів
__________________________________________________________________
(прізвища, ініціали та посади членів
комітету з конкурсних торгів).