Статус: прововая помощь
Четверг, 23 Января 2014 12:38:32
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.10.2013
м. Київ
N 1011
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 січня 2014 р. за N 19/24796

Про затвердження Положення про спеціальний підрозділ міліції громадської безпеки "Беркут"
Відповідно до частини п'ятої статті 7 Закону України "Про міліцію" та з метою організації діяльності головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, зокрема під час забезпечення охорони громадського порядку,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про спеціальний підрозділ міліції громадської безпеки "Беркут", що додається.
2. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі організувати роботу спеціальних підрозділів міліції громадської безпеки "Беркут" відповідно до вимог цього наказу.
3. Департаменту громадської безпеки МВС (Крикун О. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановлений законодавством строк.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Ратушняка В. І.
5. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
генерал внутрішньої служби України
В. Ю. Захарченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
24.10.2013 N 1011
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 січня 2014 р. за N 19/24796

ПОЛОЖЕННЯ
про спеціальний підрозділ міліції громадської безпеки "Беркут"


I. Загальні положення
1.1. Відповідно до частини першої статті 7 Закону України "Про міліцію" спеціальний підрозділ міліції громадської безпеки "Беркут" (далі - підрозділ) є підрозділом міліції особливого призначення, який належить до структури міліції громадської безпеки та є структурним підрозділом головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - ГУМВС, УМВС).
1.2. Підрозділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МВС України, а також цим Положенням.
1.3. Діяльність підрозділу організовується в межах його повноважень відповідно до принципів, визначених статтею 3 Закону України "Про міліцію".
1.4. Підрозділ безпосередньо підпорядковується начальникові ГУМВС, УМВС, а в разі його відсутності - заступнику, який організовує діяльність підрозділів міліції громадської безпеки.
Під час виконання завдань поза межами регіону постійної дислокації підрозділ переходить в оперативне підпорядкування відповідного начальника ГУМВС, УМВС.
1.5. Організаційне, нормативно-методичне забезпечення підрозділу та контроль за його діяльністю здійснює Департамент громадської безпеки МВС України.
1.6. Працівники підрозділу з метою виконання покладених на них завдань мають право застосовувати заходи фізичного впливу, у тому числі прийоми рукопашного бою, спеціальні засоби та вогнепальну зброю у випадках та в порядку, визначених статтями 12 - 151 Закону України "Про міліцію".
1.7. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення підрозділу здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України.
1.8. Працівники міліції мають єдиний формений одяг, зразки якого затверджуються Кабінетом Міністрів України, що видається безплатно, і відзнаки.
1.9. Забороняється направлення підрозділу для забезпечення проведення слідчих дій, використання при їх проведенні спеціальних засобів, що приховують зовнішність (масок для обличчя, шоломів тощо), а також демонстрація зброї чи спеціальних засобів, крім виняткових випадків під час проведення слідчої дії в кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину та наявності достатніх підстав вважати, що проведенню слідчої дії буде чинитися фізичний опір чи іншим чином унеможливлено досягнення її мети.
Зазначені дії можуть бути здійснені лише з дозволу прокурора, крім невідкладних випадків, коли затримка в проведенні слідчої дії може призвести до неможливості досягнення її мети (у такому разі прокурор невідкладно повідомляється про здійснення відповідних дій).
У випадках участі в проведенні слідчих (розшукових) дій поза межами постійної дислокації підрозділ підпорядковується виключно слідчому або керівнику оперативного підрозділу органу внутрішніх справ, який їх проводить у разі отримання доручення слідчого.
II. Завдання підрозділу
2.1. Забезпечення громадського порядку на об'єктах і територіях, які мають особливе народногосподарське значення.
2.2. Забезпечення особистої безпеки громадян, захист їхніх прав і свобод, законних інтересів.
2.3. Запобігання правопорушенням та їх припинення.
2.4. Охорона і забезпечення громадського порядку.
2.5. Виявлення кримінальних правопорушень.
2.6. Участь у проведенні заходів, спрямованих на розшук і затримання осіб, які підозрюються в скоєнні кримінальних правопорушень, озброєних та інших злочинців, які становлять суспільну небезпеку, звільнення заручників, припинення терористичних актів.
III. Обов'язки підрозділу
3.1. Забезпечення безпеки громадян і громадського порядку.
3.2. Виявлення, запобігання і припинення кримінальних правопорушень.
3.3. Виявлення та припинення адміністративних правопорушень.
3.4. Проведення самостійно або разом зі службами, підрозділами органів внутрішніх справ, внутрішніх військ МВС України, центральними та місцевими органами виконавчої влади профілактичних заходів з метою запобігання та припинення правопорушень.
3.5. Ужиття заходів для ліквідації наслідків аварій, пожеж, катастроф, стихійних лих та інших надзвичайних подій, рятування людей і надання їм допомоги.
3.6. Участь у проведенні карантинних заходів під час епідемій та епізоотій.
3.7. Сприяння забезпеченню відповідно до законодавства режиму воєнного або надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної ситуації в разі їх оголошення на всій території України або в окремій місцевості.
3.8. Відповідно до пункту 27 частини першої статті 10 Закону України "Про міліцію" забезпечення громадського порядку під час проведення масових заходів комерційного характеру на кошти організацій або осіб, які їх проводять.
3.9. На виконання пункту 20 частини першої статті 11 Закону України "Про міліцію" відповідно до своєї компетенції тимчасове обмеження або заборона доступу громадян на окремі ділянки місцевості чи об'єкти з метою забезпечення громадського порядку, громадської безпеки, охорони життя і здоров'я людей.
3.10. Забезпечення охорони громадського порядку в місцях тимчасового перебування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, та на прилеглій до них території.
IV. Взаємодія з іншими службами і підрозділами
4.1. Підрозділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє зі службами, підрозділами органів внутрішніх справ, внутрішніх військ МВС України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими формуваннями з охорони громадського порядку та державного кордону, а також засобами масової інформації.
4.2. Підрозділ бере участь разом зі службами, підрозділами органів внутрішніх справ, внутрішніх військ МВС України, центральними органами виконавчої влади у проведенні заходів, спрямованих на розшук і затримання осіб, які підозрюються в скоєнні кримінальних правопорушень, озброєних та інших злочинців, які становлять суспільну небезпеку, звільнення заручників, припинення терористичних актів.
V. Дислокація підрозділу
5.1. Підрозділ розміщується у спеціально відведених приміщеннях, містечках.
5.2. За рішенням Міністра внутрішніх справ України або його заступників підрозділ тимчасово передислоковується в іншу адміністративно-територіальну одиницю для участі в невідкладних заходах щодо забезпечення громадського порядку, припинення групових порушень громадського порядку та масових заворушень, проведення заходів, спрямованих на розшук і затримання осіб, які підозрюються в скоєнні кримінальних правопорушень, озброєних та інших злочинців, які становлять суспільну небезпеку, звільнення заручників, припинення терористичних актів.
VI. Комплектування підрозділу
6.1. Особовий склад підрозділу комплектується відповідно до Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 року N 114, та інших нормативно-правових актів.
6.2. Правовий і соціальний захист, пенсійне забезпечення працівників підрозділу здійснюються відповідно до законодавства.
VII. Обов'язки та права командира підрозділу
7.1. Підрозділ очолює командир, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом ГУМВС, УМВС за погодженням з начальником Департаменту громадської безпеки МВС України.
7.2. Командир підрозділу є прямим начальником для працівників і забезпечує бойову готовність підрозділу, успішне виконання покладених на підрозділ завдань, затверджує функціональні обов'язки керівників та працівників підрозділу, відповідає за стан і збереження озброєння, боєприпасів, спеціальних засобів, засобів зв'язку, автомобільної та бронетехніки, інших матеріальних засобів підрозділу, організацію і стан пожежної безпеки.
7.3. Командир контролює дотримання працівниками підрозділу службової дисципліни, виконання вимог Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України, затвердженого Законом України від 22 лютого 2006 року N 3460-IV, Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 року N 114, та цього Положення.
7.4. Командир підрозділу зобов'язаний:
1) здійснювати добір, комплектування та розстановку особового складу. Організовувати професійну підготовку працівників, залучати до проведення занять фахівців інших служб органів внутрішніх справ;
2) забезпечувати проведення практичних занять з особовим складом підрозділу з питань дій в екстремальних ситуаціях, контролювати дотримання необхідних заходів безпеки при поводженні з табельною вогнепальною зброєю, спеціальними засобами, засобами зв'язку і технікою, а також при проведенні спеціальних занять та практичних стрільб;
3) не рідше одного разу на рік проводити перевірку особового складу на придатність до служби в підрозділі;
4) проводити інструктажі особового складу перед його заступанням на службу з поставленням конкретних завдань щодо стану оперативної обстановки;
5) забезпечувати додержання особовим складом режиму секретності;
6) уживати заходів для впровадження в діяльність підрозділу досягнень науково-технічного прогресу, передових форм і методів роботи, сприяти підвищенню ефективності діяльності особового складу;
7) уживати заходів для забезпечення особового складу підрозділу озброєнням, спеціальними засобами відповідно до норм належності, а також дотримання працівниками заходів особистої безпеки під час виконання ними службових завдань;
8) перед проведенням кожного заходу, спрямованого на розшук і затримання осіб, які підозрюються в скоєнні кримінальних правопорушень, озброєних та інших злочинців, які становлять суспільну небезпеку, звільнення заручників, припинення терористичних актів, розробляти план проведення заходу з визначенням розстановки сил і засобів, організації зв'язку, екіпірування та озброєння особового складу.
7.5. Командир підрозділу має право:
1) застосовувати до особового складу підрозділу заохочення і накладати дисциплінарні стягнення в межах, установлених Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ України, затвердженим Законом України від 22 лютого 2006 року N 3460-IV;
2) установлювати щоденний режим роботи працівників підрозділу, визначати форму одягу та екіпірування працівників, ураховуючи покладені на підрозділ завдання;
3) уживати заходів щодо проведення атестування працівників підрозділу, порушувати клопотання перед старшим прямим начальником про переміщення їх по службі, присвоєння чергового спеціального звання або його пониження, заохочення чи притягнення до дисциплінарної відповідальності тощо;
4) вносити керівництву ГУМВС, УМВС подання щодо встановлення грошового забезпечення працівникам підрозділу, порушувати перед керівництвом ГУМВС, УМВС клопотання щодо надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оздоровлення в межах асигнувань;
5) установлювати черговість відпусток працівникам підрозділу та контролювати їх надання.

Начальник Департаменту
громадської безпеки МВС України
генерал-лейтенант міліції
О. О. Крикун