Статус: прововая помощь
До _________________________________ адміністративного суду
__________________________________________________________
(Підставити назву та адресу адміністративного суду за місцем знаходження відповідача або одного з відповідачів)

У справі за адміністративним позовом до:

1). УДАІ ГУМВС України у __________________________
_________________________________________________________________
(Підставити повну назву та адресу УДАІ відповідного регіону)

2). ______________________________ Відділу Державної виконавчої служби
_________________________________________________________________
(Підставити реквізити, а при спрямуванні скарги до суду – і адресу Відділу ДВС та повну посаду і ПІБ виконавця)


ПОЗОВНА ЗАЯВА.


„___”________20__р. спільними діями відповідачів (співробітник відповідача 1 _________________________________ (підставити відомі дані посадової особи ДАІ)
зупинив мій транспортний засіб, та склав протокол огляду та вилучення № ______________________________ від „___”_______200__р);
(підставити реквізити протоколу огляду та вилучення)
Співробітник відповідача 2 ____________________ (підставити відомі дані посадової особи ДВС)
Описав та вилучив належний мені транспортний засіб: ___________________________________________________________
(Підставити марку, модель, держ.№ транспортного засобу.)
склавши при цьому протокол № ___ від „____”_________20__р.
Зазначені дії посадових осіб відповідачів не відповідають вимогам закону з таких підстав.
Виконавче провадження саме по собі порушено незаконно. Це видно з такого.
Відкрито виконавче провадження про стягнення з мене адміністративного штрафу у розмірі __________________ за постановою _____________________________________________ від „___”_________20__р.Підставити розмір штрафу, назву органу, ПІБ посадової особи, яка винесла постанову, та дату постанови, статтю КпАП, за якою вона винесена.)
Накладено арешт на належний мені транспортний засіб: ________________________________________________________________________
(Підставити марку, модель, держ.№ транспортного засобу.)
Зазначена постанова не відповідає вимогам закону та підлягає скасуванню з таких підстав.
Документ, на підставі якого відкрито виконавче провадження, а саме зазначена Постанова у справі про адміністративне правопорушення, не відповідає вимогам ст..19 Закону України „Про виконавче провадження”, а саме: не має необхідних даних про особу боржника, зокрема, повних найменувань стягувача і боржника, ідентифікаційного коду стягувача та індивідуального ідентифікаційного номеру боржника.
У документі не вказано дату набрання чинності, тим більше враховуючи те, що вказана дата відповідно до ст.ст..288, 294 КпАП України залежить від того, чи буде оскаржено або опротестовано постанову.
Документ не завірений печаткою.
Документ передано до виконання і постанову про відкриття виконавчого провадження винесено із порушенням 3-місячного строку з моменту вступу набрання чинності, передбаченого п.4 ч.1 ст.21 Закону „Про виконавче провадження”.
Накладення арешту, опис та вилучення транспортного засобу не відповідають вимогам ст..30 Закону України „Про виконавче провадження”, оскільки постанову про відкриття виконавчого провадження у встановлений строк мені не вручено, фактично строку на добровільне виконання постанови у частині сплати штрафу не надано.
Накладення арешту, опис та вилучення транспортного засобу не відповідають вимогам ст.ст..50, 56 Закону України „Про виконавче провадження”, відповідно до яких державний виконавець при виконанні постанови повинен встановити (зокрема, шляхом запиту до податкових органів)наявність банківських рахунків та сум на них, стягнути зазначені кошти з них, і тільки у випадку відсутності або недостатності грошових коштів має право звернути стягнення на інше майно боржника, при цьому я мав право визначати, на яке майно стягнення звертається у першу чергу. Арештовувати транспортний засіб без виконання зазначених умов і надання мені зазначених прав державний виконавець не мав права.
Співробітники відповідача 1 діяли із порушенням вимог ст..10 Закону України „Про міліцію”, яка не містить повноважень органів міліції діяти таким чином у виконавчому провадженні, та п.21 ст.11 Закону, який не містить такої підстави зупинки транспортного засобу, як наявність несплачених штрафів за адміністративні правопорушення або участь співробітника міліції у виконавчому провадженні.
З огляду на викладене вважаю, що дії працівників відповідачів були незаконними.
До того ж, слід вказати, що відповідно до ст.71 ч.2 КАС України, обов’язок доказування правомірності своїх дій в даному випадку покладено на відповідача.
За таких умов у моїх діях немає складу правопорушення, у якому мене визнано винним зазначеною постановою.
Одночасно слід зауважити, що п.4 ч.2 ст.105 КАС України передбачає можливість стягнення з відповідача – суб’єкта владних повноважень коштів на відшкодування спричиненої його незаконними діями шкоди) як матеріальної, так і моральної). Таку шкоду мені, справді, спричинено. Оскільки, у відповідності до ст..1172 ЦК України, роботодавець несе відповідальність за дії свого працівника при виконанні службових обов’язків, то саме відповідач має відшкодувати матеріальну та моральну шкоду.
Матеріальна шкода полягає у такому. __________________________________ _______________________________________________________________, та складає _________________________________________________________.
(Підставити обставини, які обумовлюють матеріальну шкоду, докази, якими вона підтверджується, та суму спричиненої матеріальної шкоди.)
Моральна шкода полягає у тому, що відносно мене було необґрунтовано відкрито виконавче провадження, накладено арешт та вилучено транспортний засіб. При цьому мені фактично було відмовлено у будь-якій можливості захисту своїх інтересів, враховуючи те, у якому порядку складено постанови та інші процесуальні документи. Було перервано мою поїздку у справах, та я тривалий час позбавлений можливості користуватися транспортним засобом, що позбавило мене можливості вести звичний спосіб життя, встигати в усіх запланованих справах, порушило зв’язки із оточуючими людьми, як ділового, так і особистого характеру. Я відчув абсолютну безпомічність перед посадовими (службовими) особами органів державної влади, що підірвало у мене віру у можливість захисту своїх інтересів правовими методами. До того ж, внаслідок неправомірних дій посадових (службових) осіб відповідачів я був змушений витрачати час на збирання доказів, складання документів, звернення до суду, участь у судових засіданнях. У мене зірвалися життєві плани, я змушений нервуватися, уся ця ситуація (починаючи із неправомірного вилучення транспортного засобу) є для мене стресовою, і кожне судове засідання у справі призводить до поглиблення цього стресу. Причинену мені таким чином моральну шкоду відшкодувати адекватно та повністю у матеріальній формі неможливо, але суму, яка б могла частково загладити мої моральні страждання, я оцінюю у ______________________________________________________________________.
(Підставити суму, у яку позивач оцінює моральну шкоду.)
На підставі викладеного, керуючись ст.ст..4, 6 КАС України

ПРОШУ:

1. Викликати у судове засідання по справі, належно повідомивши про дату, мене, представників відповідачів та посадових осіб, якими винесено постанови та складено інші процесуальні документи по справі;
2. В порядку забезпечення доказів витребувати виконавче провадження у відповідача 2 та документи про сумісні дії щодо виконання постанови у відповідача 1;
3. Зазначені протокол огляду та вилучення, протокол опису та арешту майна визнати недійсними, такими, що протирічать закону, та скасувати;
4. Дії посадових (службових) осіб відповідачів у частині складання зазначених протоколів визнати незаконними;
5. На відшкодування матеріальної шкоди стягнути з відповідача на ___________________________________________________________. (Підставити суму.)
6. На відшкодування моральної шкоди стягнути з відповідача ___________________________________________________________. (Підставити суму.)


„___”__________ 20__р.

(Підпис)

Додатки:
1. Копії позовної заяви по числу учасників процесу;
2. Документ про сплату судового збору;
3. Копії документів про вилучення транспортного засобу та про відкриття виконавчого провадження, арешт майна на ___ аркушах.
4. Документи на підтвердження факту спричинення та розміру матеріальної шкоди на ______ аркушах.