Статус: прововая помощь
Документи, необхідні для призначення пенсії за віком.


До заяви про призначення пенсії додаються такі документи:

а) документи про трудовий стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.93 N 637 (далі-Порядок підтвердження наявного трудового стажу);

б) довідка про заробіток особи (додатки 1, 2), а в разі, коли законодавством передбачено необхідність підтвердження заробітку заданими системи персоніфікованого обліку, - інформація про заробіток особи із системи персоніфікованого обліку за формою згідно із додатком 3;

в) документи про місце проживання заявника;

г) посвідчення учасника бойових дій; довідка МСЕК про визнання особи інвалідом унаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті чи виконанням інтернаціонального обов'язку, а також висновок МСЕК про причинний зв'язок смерті особи з пораненням, контузією, каліцтвом, одержаними при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), або захворюванням, пов'язаним з перебуванням на фронті, ліквідацією Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов'язку (при призначенні пенсії згідно зі статтею 16 Закону України " Про пенсійне забезпечення");

ґ) документи про народження дитини та виховання її до восьмирічного чотирнадцятирічного) віку чи про визнання дитини заявника інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом (при призначенні пенсії згідно з п. "ж" статті 13 та статтею 17 Закону України "Про пенсійне забезпечення");

д) документи про наявність у заявника відповідного захворювання (при призначенні пенсії згідно із статтею 18 Закону України "Про пенсійне забезпечення");

е) довідка про перебування на утриманні в заявника непрацездатних членів сім'ї; про визнання заявника одиноким і таким, що потребує постійного стороннього догляду (для призначення надбавок згідно із статтею 21 Закону України "Про пенсійне забезпечення");

є) документи про визнання заявника ветераном війни, особою, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та особою, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсій згідно із статтями 12-16 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту");

ж) документи про визнання особи такою, що має особливі трудові заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсії відповідно до статті 9 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні");

з) документи про визнання заявника реабілітованим або членом сім'ї реабілітованого (для підвищення пенсії згідно із п. "г" статті 77 Закону України "Про пенсійне забезпечення");

й) клопотання (направлення) про достроковий вихід на пенсію (для призначення пенсії відповідно до статті 26 Закону України "Про зайнятість населення").


Документи, необхідні для призначення пенсії по інвалідності.

До заяви про призначення пенсії додаються такі документи:

а) документи про трудовий стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу;

б) довідка про заробіток особи, а в разі, коли законодавством передбачено необхідність підтвердження заробітку за даними системи персоніфікованого обліку, - інформація про заробіток особи із системи персоніфікованого обліку;

в) довідка про середній заробіток на підприємстві для даної професії (при обчисленні пенси інвалідам внаслідок трудового каліцтва та професійного захворювання згідно із частиною 6 статті 29 Закону України "Про пенсійне забезпечення");

г) документи про місце проживання заявника;

ґ) акт про нещасний випадок на виробництві (форма Н-1), акт про розслідування нещасного випадку /аварії/, що стався /сталася/ (форма Н-5), акт розслідування професійного захворювання (форма П-4), що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2001 N 1094 "Про деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві" (при призначенні пенсії за інвалідністю внаслідок трудового каліцтва та професійного захворювання);

д) документи про перебування на утриманні в інваліда непрацездатних членів сім'ї, про визнання заявника одиноким і таким, що потребує постійного стороннього догляду (для призначення надбавок згідно із статтею 33 Закону України "Про пенсійне забезпечення");

е) документи про визнання заявника ветераном війни, особою, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та особою, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсій згідно із статтями 12-16 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту");

є) документи про визнання особи такою, що має особливі трудові заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсії відповідно до статті 9 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні");

ж) документи про визнання заявника реабілітованим або членом сім'ї реабілітованого (для підвищення пенсії згідно із п. "г" статті 77 Закону України "Про пенсійне забезпечення").


Документи, необхідні для призначення пенсії
у зв’язку з втратою годувальника.

До заяви про призначення пенсії по втраті годувальника додаються такі документи:

а) документи про місце проживання заявника;

б) свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія;

в) документи, що засвідчують родинні стосунки члена сім'ї з померлим годувальником;

г) свідоцтво органу реєстрації актів громадянського стану /Загсу/ про смерть годувальника сім'ї або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім;

ґ) документи про вік годувальника сім'ї /якщо вік не зазначений у свідоцтві про смерть/;

д) документи про трудовий стаж померлого годувальника, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу (диплом про навчання, довідка військкомату про період проходження військової служби, трудова книжка, довідки з установ та підприємств, що підтверджують період роботи/навчання);

е) довідка про заробіток померлого годувальника, а в разі, коли законодавством передбачено необхідність підтвердження заробітку за даними системи персоніфікованого обліку, - інформація про заробіток особи із системи персоніфікованого обліку;

є) довідка про склад членів сім'ї годувальника, які перебували на його утриманні;

ж) довідки навчальних закладів про те, що особи, зазначені в п. "а" частини третьої та в частині четвертій статті 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення", навчаються;

з) довідка про те, що один з батьків або з подружжя, дід, баба, брат чи сестра померлого зайняті доглядом за дітьми (братами, сестрами або онуками) померлого, які не досягли 8 років;

и) рішення органів опіки і піклування про призначення особи відповідно опікуном чи піклувальником;

і) документи про визнання заявника ветераном війни, особою, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та особою, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсій згідно із статтями 12 -16 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту");

ї) документи про визнання заявника реабілітованим або членом сім'ї реабілітованого (для підвищення пенсії згідно із п. "г" статті 77 Закону України "Про пенсійне забезпечення");

й) документи, передбачені в підпунктах "в" і "г" п. 7 Порядку, якщо смерть годувальника настала внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання.