:
_______________

___________________

_________________ (ϲ)

1-_____/2010

______________ (ϲ)________________

",

'30% .
( . 83 )( ) 8 . 50 . - 37 .

( ).____________________ 2010 ___________________ (ϲ, )