:

. _____________

_________________
. ______________,
. ___________________

ϲ

. _________________, .____.____
.________________________
____________________ ., , _______________ , . 1 .
. 6 , 01.01.2006 , , , 30 .
2006-2010 .
30 % 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 .
__________________ 2011. __________________________ ϲ