Статус: прововая помощь
ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів
N 2 від 09.12.2010року


1. Замовник:
1.1. Найменування. Победненське міжрайонне управління колекторно – дренажних систем Держкомводгоспу АР Крим.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 01033898.
1.3. Місцезнаходження. міст 20, с. Ізумрудне, Джанкойський район, АрР Крим, 96116.
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Дедюхіна Ірина Миколаївна, телефон (06564) 5-15-34, телефакс (06564) 5-15-34.
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Победненське міжрайонне управління колектроно – дренажних систем Держкомводгоспу АР Крим.
2. Джерело фінансування закупівлі. Державний бюджет
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування. Регулювання русла річки Заветленінська балка Джанкойського району АР Крим.
3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. АР Крим, ІІІ-ІV квартали 2010р.
4. Процедура закупівлі. Відкриті торги.
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності).
5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. 16.08.2010р. № оголошення 28283.
5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. 22.11. 2010р. № повідомлення 06261 (БУД)
5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України.. 07.12.2010 р. № оголошення 43357
5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 2 (Два)
6.2. 1.Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Товариство з обмеженою відповідальністю «Зелений будинок плюс»,
6.2.2 Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Будівельно – виробниче підприємство «Строитель Плюс»
6.3.1 Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. Товариство з обмеженою відповідальністю «Зелений будинок плюс», код ЄДРПОУ 32841168
6.3.2 Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. Будівельно – виробниче підприємство «Строитель Плюс» код ЄДРПОУ 31263808
6.4. Місце знаходження.
6.4.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Зелений будинок плюс», м. Сімферополь вул. Куйбишева 19/64
6.4.2. Будівельно – виробниче підприємство «Строитель Плюс» м. Сімферополь вул.. Глінки/Ж.Дерючної
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 25.10.2010р. о 09:00.
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 25.10.2010р. о 10:00.
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 2(Дві).
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів). -----
7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів.
7.5.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Зелений будинок плюс» ціна 478 400,00 грн.; умови розрахунків –відстрочка платежу 45 днів; строк виконання- 45 днів
7.5.2. Будівельно – виробниче підприємство «Строитель Плюс» ціна 506046,78 ; умови розрахунків – відстрочка платежу- 37 днів; строк виконання- 80 днів
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.
8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 478 400,00;
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 506046,78;
Номер 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 478 400,00;
(цифрами)
Чотириста сімдесят вісім тисяч чотириста грн. 00 коп. з ПДВ
(словами)
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 18.112010 р
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Товариство з обмеженою відповідальністю «Зелений будинок плюс»
9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. код ЄДРПОУ 32841168
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс. м. Сімферополь вул. Куйбишева 19/64 тел.050-687-58-51
10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна. 09.11.2010 року 478 400,00;
(цифрами)
Чотириста сімдесят вісім тисяч чотириста грн. 00 коп. з ПДВ
(словами)
11. Підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).
12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:
12.1. Дата прийняття рішення.
12.2. Причини..
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:
13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.
13.1.1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Зелений будинок плюс»
13.1.2. Будівельно – виробниче підприємство «Строитель Плюс»
13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам.
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.
13.3.1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Зелений будинок плюс»
13.3.2. Будівельно – виробниче підприємство «Строитель Плюс»
13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.
14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).
15. Склад комітету з конкурсних торгів
Голова комітету з конкурсних торгів Бадовський Б.Г. ____________
Начальник ПМУКДС
Заступник голови комітету з конкурсних торгів Іваньков О.М. ____________
Головний інженер
Секретар комітету з конкурсних торгів Стельмах В.І. ____________
Головний економіст
Член комітету з конкурсних торгів Морозова Т.А. ____________
Заст. начальника по експлуатації
Член комітету з конкурсних торгів Дедюхіна І.М. ____________
Головний бухгалтер