Статус: прововая помощь

ЗВІТ
про результати проведення процедури відкритих торгів
№ 1 від 27.12.2010р.

№ _________ від ____________


1. Замовник:
1.1. Найменування: Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Черкасигаз».
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03361402 .
1.3. Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Громова,142 ,18000.
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Шаповал Алла Іванівна, Голова Комітету з конкурсних торгів, головний бухгалтер, 18000, м.Черкаси, вул. Громова,142 тел. (0472) 71-28-16, факс (0472) 32-78-45, shapoval@chergas.ck.ua
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Черкасигаз», 03361402.
2. Джерело фінансування закупівлі: «Кошти підприємства».
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування: послуги з технічного обслуговування і ремонту конторських лічильних машин та комп’ютерної техніки, код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97- 72.50.1.
3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг : -
4. Процедура закупівлі: Відкриті торги.
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності): www.oda.ck.ua
5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: 16.08.2010р. № 28082 «ВДЗ» 33(421).
5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом): -
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: 04.10.2010р. № 00828, «ВДЗ» № 40(428).
5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: 08.11.2010р.№ 37193 «ВДЗ» 45(433)
5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом): -
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі : 3(три).
6.2. Найменування:
6.2.1. Фізична особа –підприємиць Лук’яненко Г. М.
6.2.2. Мале Підприємство «Сокіл»
6.2.3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Окма Сервіс»
6.3. Ідентифікаційний код:
6.3.1.2197602575
6.3.2. 14193116
6.3.3 21371930
6.4. Місцезнаходження:
6.4.1. село Свидівок, Черкаський район, Черкаська обл., вул.Першотравнева,буд.46 19622.
6.4.2. м.Черкаси, вул.Калініна, буд 4, 18005.
6.4.3.м.Черкаси, вул.Гоголя,221 18000.
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 15.09.2010р. до 9-30
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 15.09.2010р. о 10-00.
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів : 3 (три).
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів): -


7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:
7.5.1. Фізична особа –підприємиць Лук’яненко Г. М.- ціна 53 335 грн.00 коп.; умови та порядок розрахунків – оплата після виконання робіт;
7.5.2. Мале Підприємство «Сокіл»- ціна 204 777 грн.60 коп.; умови та порядок розрахунків - по факту поставки товару, можливе відтермінування платежу до 10(десяти) банківських днів (обговорюється додатково);
7.5.3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Окма Сервіс» - ціна 209 486 грн.50 коп.; умови та порядок розрахунків - по факту поставки товару, можливе відтермінування платежу до 10(десяти) банківських днів (обговорюється додатково);
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення :
7.6.1. Фізична особа –підприємиць Лук’яненко Г. М., згідно пп.3 п.1 ст.29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 2289-VI – « пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів».
8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 204 777грн.60коп.;
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 209 486 грн. 50 коп;
номер 2 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 204 777грн.60 коп. ( Двісті чотири тисячі сімсот сімдесят сім гривень, шістдесят копійок).
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 24.09.2010р.
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
9.1. Найменування. : Мале Підприємство «Сокіл»
9.2. Ідентифікаційний код: 14193116
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), телефон, телефакс: м.Черкаси, вул.Калініна,4, 18005,телефон (0472) 45-02-35, телефакс (0472) 54-41-81.
10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна : 22.10.2010р 204 777грн. 60 коп
11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце): -
12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися: -
12.1. Дата прийняття рішення: -
12.2. Причини:-

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:
13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.:
13.1.1. Фізична особа –підприємиць Лук’яненко Г. М.
13.1.2. Мале Підприємство «Сокіл»
13.1.3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Окма Сервіс»
13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством: -
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:
13.3.1.Фізична особа –підприємиць Лук’яненко Г. М.
13.3.2. Мале Підприємство «Сокіл»
13.3.3 Товариство з обмеженою відповідальністю «Окма Сервіс» .
13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника:-
14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):
Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ініціали (для фізичної особи), ідентифікаційний код учасника процедури закупівлі Критерії оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) Значення показників
згідно з пропозиціями конкурсних торгів (ціновими пропозиціями) за критеріями оцінки Кількість балів або інших оціночних одиниць за критеріями відповідно до методики оцінки (не заповнюється для процедури запиту цінових пропозицій) Примітка
Мале Підприємство «Сокіл»
14193116

ціна
204777,60

21935,194
Товариство з обмеженою відповідальністю «Окма Сервіс»
21371930
ціна
209486,50
22410,97Перемагає пропозиція з мінімальною кількістю балів. Згідно проведених розрахунків на підставі критерії «Ціна» Мале Підприємство «Сокіл» набрало мінімальну кількість балів.
15. Склад комітету з конкурсних торгів:
(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів):
Голова комітету з конкурсних торгів
– головний бухгалтер Шаповал А.І. ____________
(прізвище, ініціали) (підпис)
Заступник голови комітету з конкурсних
торгів – головний інженер Сириця В.Д. ___________
(прізвище, ініціали) (підпис)
Члени комітету з конкурсних торгів:

Начальник юридичного відділу Шумко О.М. ____________
(прізвище, ініціали) (підпис)

Начальник ВМТП Сизоненко Л.В. ___________
(прізвище, ініціали) (підпис)

Секретар комітету з конкурсних торгів - Сиротенко О.В. __________
начальник ПЕВ (прізвище, ініціали) (підпис)