Статус: прововая помощь
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 9 жовтня 2006 р. N 1404
Київ


Питання попередньої оплати товарів, робіт і
послуг, що закуповуються за бюджетні кошти


{
Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1505 ( 1505-2006-п ) від 26.10.2006
N 1753 ( 1753-2006-п ) від 19.12.2006
N 729 ( 729-2007-п ) від 16.05.2007
N 804 ( 804-2007-п ) від 06.06.2007
N 934 ( 934-2007-п ) від 18.07.2007
N 975 ( 975-2007-п ) від 27.07.2007
N 1002 ( 1002-2007-п ) від 08.08.2007
N 1011 ( 1011-2007-п ) від 08.08.2007
N 1371 ( 1371-2007-п ) від 28.11.2007
N 32 ( 32-2008-п ) від 30.01.2008
N 736 ( 736-2008-п ) від 20.08.2008
N 811 ( 811-2008-п ) від 10.09.2008
N 818 ( 818-2008-п ) від 10.09.2008
N 931 ( 931-2008-п ) від 22.10.2008
N 1015 ( 1015-2008-п ) від 12.11.2008
N 1076 ( 1076-2008-п ) від 10.12.2008
N 24 ( 24-2009-п ) від 21.01.2009
N 570 ( 570-2009-п ) від 10.06.2009
N 604 ( 604-2009-п ) від 17.06.2009
N 720 ( 720-2009-п ) від 08.07.2009
N 1046 ( 1046-2009-п ) від 30.09.2009
N 1084 ( 1084-2009-п ) від 14.10.2009
N 1352 ( 1352-2009-п ) від 08.12.2009
N 1367 ( 1367-2009-п ) від 23.12.2009
N 120 ( 120-2010-п ) від 11.02.2010
N 367 ( 367-2010-п ) від 19.05.2010
N 854 ( 854-2010-п ) від 13.09.2010
N 1009 ( 1009-2010-п ) від 27.10.2010
N 1016 ( 1016-2010-п ) від 27.10.2010
N 1050 ( 1050-2010-п ) від 10.11.2010
N 1064 ( 1064-2010-п ) від 22.11.2010
N 1071 ( 1071-2010-п ) від 15.11.2010
N 1108 ( 1108-2010-п ) від 06.12.2010
N 1112 ( 1112-2010-п ) від 08.12.2010
N 1178 ( 1178-2010-п ) від 15.12.2010
N 1205 ( 1205-2010-п ) від 22.12.2010 }


{
Вимоги цієї Постанови не застосовуються під час реалізації проектів економічного та соціального розвитку, які підтримуються Міжнародним банком реконструкції та
розвитку, і кошти для реалізації яких передбачені у спеціальному фонді державного бюджету, згідно з Постановою КМ N 1090 ( 1090-2007-п ) від 05.09.2007 }Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства фінансів стосовно того, що у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти замовники можуть передбачати відповідно до належним
чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату лише у разі закупівлі: { Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 818 ( 818-2008-п ) від
10.09.2008 }

1) на строк не більше трьох місяців:

робіт з капітального будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації, придбання основних засобів і житла;

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

робіт із створення, виготовлення літературних, художніх та інших творів;

товарів, робіт і послуг, що мають тривалий цикл виробництва (більше трьох місяців) та/або технічною специфікацією щодо яких встановлено спеціальні вимоги до технічних характеристик предмета
закупівлі (процесу виробництва), які відрізняються від міжнародних або національних стандартів, норм та правил;

програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних) та робіт з його створення;

товарів, робіт і послуг у нерезидентів України, якщо вони не виробляються (не надаються) в Україні;

вакцин для профілактичних щеплень людей і тварин;

медичного обладнання та санітарних автотранспортних засобів для забезпечення закладів охорони здоров'я згідно з державними програмами і заходами програмного характеру; { Підпункт 1 пункту 1
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1753 ( 1753-2006-п ) від 19.12.2006 }

обладнання для здійснення лабораторного контролю якості лікарських засобів, необхідного під час проведення заходів, спрямованих на забезпечення належної якості лікарських засобів,
медичної техніки і виробів медичного призначення; { Підпункт 1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1071 ( 1071-2010-п ) від 15.11.2010 }

програмних продуктів для забезпечення належної якості лікарських засобів, медичної техніки та виробів медичного призначення; { Підпункт 1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 1071 ( 1071-2010-п ) від 15.11.2010 }

товарів і послуг, пов'язаних з організацією та проведенням навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань за кордоном, міжнародних спортивних змагань в Україні, якщо здійснення
попередньої оплати передбачено регламентними документами міжнародних спортивних організацій; { Підпункт 1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 934 ( 934-2007-п ) від 18.07.2007 }

марок акцизного збору з голографічними захисними елементами для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів; { Підпункт 1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 811
( 811-2008-п ) від 10.09.2008 }

товарів і робіт, пов'язаних з підготовкою об'єктів, зазначених у пунктах 4-12 і 14-21 додатка 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 ( 357-2010-п ); { Підпункт 1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 367 ( 367-2010-п ) від 19.05.2010 }

Аграрним фондом об'єктів державного цінового регулювання до державного інтервенційного фонду; { Підпункт 1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 854 ( 854-2010-п ) від
13.09.2010 }

2) на строк не більше одного місяця:

послуг пошти та зв'язку;


{ Абзац третій підпункту 2 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 1505 ( 1505-2006-п ) від 26.10.2006 }


санаторно-курортних послуг для окремих категорій осіб, які мають право на їх придбання відповідно до законодавства;

послуг з енергопостачання;

товарів, робіт і послуг, пов'язаних з організацією та проведенням офіційних державних та міжнародних заходів, з'їздів, конференцій, а також виборів і референдумів;

транспортних послуг з авіаперевезень;

лікарських засобів і виробів медичного призначення; { Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 804 ( 804-2007-п ) від 06.06.2007 }

товарів і послуг, пов'язаних з організацією та проведенням в Україні навчально-тренувальних зборів, спортивних змагань і заходів; { Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 934 ( 934-2007-п ) від 18.07.2007 }

транспортних послуг із залізничних перевезень; { Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 975 ( 975-2007-п ) від 27.07.2007 }

послуг, що надаються автомобілями швидкої медичної допомоги; { Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1002 ( 1002-2007-п ) від 08.08.2007 }

протезно-ортопедичних виробів, ортопедичного взуття, технічних засобів реабілітації інвалідів та інших осіб; { Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1015 ( 1015-2008-п ) від 12.11.2008 }

путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення; { Підпункт
2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 24 ( 24-2009-п ) від 21.01.2009 }

інших товарів вартістю не більш як 100 тис. гривень; { Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 720 ( 720-2009-п ) від 08.07.2009 }

інших робіт та послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 відсотків їх вартості; { Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 720 ( 720-2009-п ) від 08.07.2009 }

транспортно-експедиторських послуг, пов'язаних із перевезенням миротворчого контингенту України за межами її території залізничним, морським та автомобільним транспортом;
{ Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1084 ( 1084-2009-п ) від 14.10.2009 }

3) на строк не більше одного року - періодичних видань.{ Пункт 1 доповнено підпунктом 3 згідно з Постановою КМ N 1505 ( 1505-2006-п ) від 26.10.2006 }

4) на строк не більше вісімнадцяти місяців - товарів, робіт і послуг, пов'язаних з придбанням та ремонтом повітряних суден; { Пункт 1 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ N 729
( 729-2007-п ) від 16.05.2007; в редакції Постанови КМ N 32 ( 32-2008-п ) від 30.01.2008 }

5) на строк не більше шести місяців:


{ Абзац другий підпункту 5 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 120 ( 120-2010-п ) від 11.02.2010 }


обладнання для створення центру із застосування ПЕТ-технології з метою раннього виявлення онкологічних захворювань; { Абзац третій підпункту 5 пункту 1 в редакції
Постанови КМ N 32 ( 32-2008-п ) від 30.01.2008 }

товарів, робіт і послуг, пов'язаних з виробництвом національних фільмів. { Підпункт 5 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 736 ( 736-2008-п ) від 20.08.2008 }

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з розроблення та виготовлення ракетно-космічної техніки; { Підпункт 5 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 931
( 931-2008-п ) від 22.10.2008 }{ Пункт 1 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ N 1011
( 1011-2007-п ) від 08.08.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1371 ( 1371-2007-п ) від 28.11.2007 }

товарів та послуг, пов'язаних з виготовленням і розміщенням на телевізійних каналах (у телепрограмах) рекламних відеороликів, що пропагують військову службу за контрактом; { Підпункт 5 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1084 ( 1084-2009-п ) від 14.10.2009 }

товарів і робіт, пов'язаних з підготовкою об'єктів, зазначених у пунктах 1-3 і 13 додатка 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 ( 357-2010-п ); { Підпункт 5 пункту 1 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 367 ( 367-2010-п ) від 19.05.2010 }

6) на строк не більш як дев'ять місяців:

матеріалів, конструкцій, виробів, необхідних для виконання робіт з будівництва великих і позакласних мостів;

товарів, робіт і послуг, пов'язаних із створенням уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними
комплексами (УТАС) на вугледобувних підприємствах;

товарів, робіт і послуг, пов'язаних із запровадженням електронної соціальної картки; { Підпункт 6 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1050 ( 1050-2010-п ) від
10.11.2010 }

обладнання станцій прямих спеціальних зв'язків, телекомунікаційних мереж спеціального призначення, пультів спеціального зв'язку та захищеного комутаційного обладнання для
забезпечення урядовим зв'язком Президента України; { Підпункт 6 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1112 ( 1112-2010-п ) від 08.12.2010 }{ Пункт 1 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ N 818 ( 818-2008-п ) від 10.09.2008; в редакції Постанови КМ N 120
( 120-2010-п ) від 11.02.2010 }

7) на строк не більше восьми місяців - обладнання та матеріалів для будівництва атомних, гідроакумулюючих, вітрових електростанцій та магістральних електричних мереж, а також
технологічного та гірничо-шахтного обладнання для будівництва підприємств уранодобувної промисловості. { Пункт 1 доповнено підпунктом 7 згідно з Постановою КМ N 1076 ( 1076-2008-п ) від
10.12.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 570 ( 570-2009-п ) від 10.06.2009 }

8) на строк до шести місяців - пожежно-рятувальної техніки; { Пункт 1 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ N 604 ( 604-2009-п ) від 17.06.2009 }{ Зміни до підпункту 8 пункту 1 див. в Постанові КМ N 1050 ( 1050-2010-п ) від 10.11.2010 }

9) на строк не більш як одинадцять місяців - послуг та робіт, пов'язаних із створенням україномовної версії міжнародного каналу "Euronews" та отриманням права на трансляцію і розповсюдження на
території України місцевої україномовної версії зазначеного каналу, якщо здійснення попередньої оплати передбачено умовами відповідного договору. { Пункт 1 доповнено підпунктом 9 згідно з
Постановою КМ N 1009 ( 1009-2010-п ) від 27.10.2010 }

Замовники здійснюють попередню оплату лише тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного бюджетного року (крім
матеріалів, конструкцій, виробів та товарів, обладнання, робіт і послуг, передбачених підпунктом 6 цього пункту, а також вакцин для профілактичних щеплень людей, медичного обладнання та санітарних
автотранспортних засобів для забезпечення закладів охорони здоров'я згідно з державними програмами і заходами програмного характеру, обладнання для здійснення лабораторного контролю якості лікарських засобів, необхідного під час проведення заходів, спрямованих на забезпечення належної якості лікарських засобів, медичної техніки і виробів медичного призначення, програмних
продуктів для забезпечення належної якості лікарських засобів, медичної техніки та виробів медичного призначення, лікарських засобів і виробів медичного призначення, передплати періодичних
друкованих видань та закупівлі матеріалів, конструкцій, виробів і робіт, пов'язаних з підготовкою у 2010 році стадіонів, аеропортів, визначених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу ( 107-2008-п ), та другої нитки Головного міського каналізаційного колектора в м. Києві, а також робіт з капітального ремонту,
пов'язаних з реалізацією проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій за рахунок коштів, отриманих від продажу частин установленої кількості викидів парникових газів відповідно до
статті 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату ( 995_801 ) та робіт з капітального будівництва підприємства на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд і
закупівлі технологічного та гірничошахтного обладнання для такого підприємства, робіт, пов'язаних з організацією та проведенням Міжнародної виставки-ярмарку "Grune-Woche - 2011"). { Пункт 1
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 720 ( 720-2009-п ) від 08.07.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1046 ( 1046-2009-п ) від 30.09.2009; в редакції Постанови КМ N 1352
( 1352-2009-п ) від 08.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1367 ( 1367-2009-п ) від 23.12.2009, N 120 ( 120-2010-п ) від 11.02.2010, N 1016 ( 1016-2010-п ) від
27.10.2010, N 1064 ( 1064-2010-п ) від 22.11.2010 - зміна діє до 31 грудня 2010 року; в редакції Постанови КМ N 1071 ( 1071-2010-п ) від 15.11.2010; із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 1108 ( 1108-2010-п ) від 06.12.2010, N 1112 ( 1112-2010-п ) від 08.12.2010, N 1178 ( 1178-2010-п ) від 15.12.2010, N 1205 ( 1205-2010-п ) від 22.12.2010 }

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.


Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2006 р. N 1404

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність1. Пункт 11 постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 1997 р. N 703 ( 703-97-п ) "Про стан використання бюджетних і позабюджетних коштів у 1996 році та I кварталі 1997 р.
Міністерством вугільної промисловості, Міністерством соціального захисту населення, Міністерством зв'язку, Державним комітетом по геології і використанню надр".

2. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 2000 р. N 869 ( 869-2000-п ) "Про фінансування капітального будівництва у вугільній промисловості та реструктуризацію шахтовуглебудівного комплексу".

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2001 р. N 516 ( 516-2001-п ) "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 7 липня 1997 р. N 703".

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. N 728 ( 728-2003-п ) "Про здійснення попередньої оплати робіт (послуг), пов'язаних з організацією та проведенням міжнародних
заходів у галузі туризму".

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 р. N 1163 ( 1163-2004-п ) "Про попередню оплату робіт (послуг), пов'язаних з популяризацією позитивного іміджу України на
міжнародній арені" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 37, ст. 2449).

6. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. N 1532 ( 1532-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 46, ст. 3021).

7. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. N 92 ( 92-2005-п ) "Про затвердження Порядку проведення розрахунків за придбання спеціального автотранспорту
для інвалідів Великої Вітчизняної війни" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 4, ст. 225).

8. Абзац третій пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2006 р. N 842 ( 842-2006-п ) "Про реалізацію спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту
"Удосконалення системи соціальної допомоги" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 25, ст. 1825).