Статус: прововая помощь
ІНСТРУКЦІЯ

подання, прийому, реєстрації та розміщення інформації про державні закупівлі в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» та
на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі».

1. ДГВПП «Зовнішторгвидав України» (далі – Підприємство) здійснює прийом, реєстрацію та розміщення інформації про державні закупівлі в офіційному друкованому виданні – інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» (далі – Бюлетень) та на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі» за адресою в мережі Інтернет www.tender.me.gov.ua (далі – Веб-портал) на виконання наказу Міністерства економіки України від 28.07.2010р. №932 з урахуванням вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон) від 01.06.2010р. №2289-VI та інших нормативно-правових актів щодо державних закупівель.2. Оголошення про проведення процедури закупівлі (оголошення про проведення відкритих торгів, оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів, оголошення про проведення попередньої кваліфікації, запит цінових пропозицій, інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника), повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції, відомості щодо рішення Уповноваженого органу про погодження або відмову в погодженні застосування процедури закупівлі (у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника), оголошення про результати процедури закупівлі (оголошення про результати проведення торгів, повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації, інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій, інформація про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника), рішення органу оскарження (далі – Інформація для друку) публікується у Бюлетені.3. Оголошення про проведення процедури закупівлі; обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника; відомості щодо рішення Уповноваженого органу про погодження або відмову у погодженні застосування процедури закупівлі в одного учасника; документацію конкурсних торгів або кваліфікаційну документацію; зміни до документації конкурсних торгів або кваліфікаційної документації та роз'яснення до неї (у разі наявності); протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій; інформацію про відхилення пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій та підстави такого відхилення у вигляді протоколу; повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції; повідомлення учасників про результати процедури закупівлі; повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації; оголошення про результати процедури закупівлі; повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися; повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності); звіт про результати проведення процедури закупівлі; інформацію про одностороннє розірвання договору про закупівлю (у разі наявності) (далі – Інформація для оприлюднення на Веб-порталі) оприлюднюються на Веб-порталі.4. Бюлетень видається щотижня (що понеділка). Якщо день видання співпадає зі святковим або вихідним днем, дата виходу Бюлетеня переноситься на наступний день.5. У Бюлетені Інформація для друку розміщується:

за рубриками:

- Оголошення про проведення процедури закупівлі

- Відомості щодо рішення Уповноваженого органу

- Повідомлення про акцепт

- Оголошення про результати процедури закупівлі

- Рішення органу оскарження

- повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності)

- Терміново в номер

за галузями:

- Будівництво, будівельні матеріали та спецтехніка

- Комп'ютери та оргтехніка, програмне забезпечення

- Господарчі товари і культурно-побутова продукція

- Легка промисловість

- Медицина та соціальна сфера

- Наукові дослідження та розробки

- Нерухомість та оренда

- Енергетика, паливо, хімія

- Поліграфія, друкарська справа

- Сільське господарство

- Харчова промисловість та громадське харчування

- Технологічне обладнання, комплектуючі, технічне обслуговування

- Транспортні засоби та комплетуючі, технічне обслуговування, транспортні послуги

- Товари, роботи, послуги

- Консалтингові послуги, навчання

- Метали та продукція металообробки

- Житлово-комунальне та побутове обслуговування6. Подання інформації.

6.1. Інформація для друку та Інформація для оприлюднення на Веб-порталі подається секретарем комітету з конкурсних торгів організації-замовника (далі - Замовник) або іншою уповноваженою особою Замовника.

6.2. Інформація для друку подається Замовником особисто, телефаксом або через Веб-портал. У разі подання Інформації для друку телефаксом або через Веб-портал, Замовником надсилається оригінал (копія відомості щодо рішення Уповноваженого органу про погодження або відмову у погодженні застосування процедури закупівлі в одного учасника, завірена печаткою Замовника) на поштову адресу Підприємства протягом двох робочих днів з дня отримання підтвердження щодо прийняття Інформації для друку.

6.3. Обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника; документацію конкурсних торгів або кваліфікаційну документацію; зміни до документації конкурсних торгів або кваліфікаційної документації та роз'яснення до неї (у разі наявності); протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій; інформацію про відхилення пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій та підстави такого відхилення у вигляді протоколу; повідомлення учасників про результати процедури закупівлі; звіт про результати проведення процедури закупівлі; інформація про одностороннє розірвання договору про закупівлю (далі – Інформація для розміщення на Веб-порталі) подаються особисто на носіях інформації або електронною поштою.

6.4. Подання Замовниками Інформації через Веб-портал здійснюється відповідно до вимог «Порядку подання замовниками інформації для публікації в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» через Веб-портал», затвердженого Підприємством.

6.5. Подання Замовниками Інформації для розміщення на Веб-порталі електронною поштою здійснюється в наступному порядку:

6.5.1. Замовник надсилає лист із Інформацією для розміщення на Веб-порталі (далі - Лист) на електронну адресу Підприємства, зазначену в п.6.5.2. Інструкції.

6.5.2. У темі Листа Замовник обов’язково зазначає номер Бюлетеня, в який(якому) прийнято(опубліковано) оголошення про проведення процедури закупівлі та тип документа за скороченою формою (ОБГ - обґрунтування, ДКТ - документація, ЗДКТ - зміни до документації, РДКТ - роз’яснення до ДКТ, ЗЦП - запит цінових пропозицій, ПР - протокол розкриття, ІВ - інформація про відхилення, ПОВ - повідомлення про результати, ЗВІТ, ІРД - інформація про розірвання договору);

В листі Замовник зазначає найменування Замовника, вхідний номер оголошення про проведення процедури закупівлі, веб-сайт Замовника, на якому додатково розміщена відповідна інформація. Інформація про веб-сайт повинна відповідати інформації, зазначеній в оголошенні про проведення процедури закупівлі.

Електронну адресу Замовник обирає в залежності від типу документа:

ДКТ, ЗДКТ, РДКТ, ЗЦП, ЗВІТ: service@tender.me.gov.ua або td2@tender.me.gov.ua

ОБГ, ІРД: td1@tender.me.gov.ua,

ІВ, ПОВ: td3@tender.me.gov.ua,

ПР: td4@tender.me.gov.ua

6.5.3. Обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, документацію конкурсних торгів або кваліфікаційну документацію та за необхідністю запит цінових пропозицій Замовник надсилає в день отримання підтвердження прийняття оголошення про проведення процедури закупівлі (вхідного номера). Інші документи, зазначенні в п.6.3 цієї Інструкції Замовник надсилає відповідно до вимог ч.1 ст.10 Закону.

6.5.4. Замовник протягом одного робочого дня отримує на електронну адресу, з якої було направлено Листа, підтвердження прийняття Підприємством Інформації для розміщення на Веб-порталі, а саме: сквозний номер відповідної інформації (ДКТ - сквозний номер/1, ЗДКТ - сквзний номер/1/1, РДКТ - сковзний номер/1/р1, ЗЦП - сквозний номер/1, ОБГ - сквозний номер/1, ПР - сквозний номер/2, ІВ - сквозний номер/3, ПОВ - сквозний номер/4, ЗВІТ - сквозний номер/5, ІРД - сквозний номер/6).

6.5.5. Інформація, передана з порушенням п.6.5.1—6.5.3, не приймається (Замовник отримує відмову в прийнятті).7. Прийом Інформації.

7.1. Прийом Інформації для друку та для оприлюднення на Веб-порталі здійснюється згідно з графіком прийому інформації Підприємства (далі – Графік), що готується та розміщується на Веб-порталі щомісяця (Додаток 1).

7.2. Підтвердженням прийому Інформації для друку та оприлюднення на Веб-порталі є вхідний номер, що надається інформаційним відділом (у разі прийняття Інформації факсом або особисто) або відділом інформаційної підтримки Веб-порталу з питань державних закупівель (у разі прийняття Інформації через Веб-портал) Підприємства.

Підтвердженням прийому інформації та обґрунтування про застосування процедури закупівлі в одного учасника є штамп Редакції із зазначенням дати прийому, вхідного номеру, номер Бюлетеня та дати його публікації.8. Публікація Інформації для друку.

8.1.1. Оголошення про проведення процедури закупівлі, що надійшли протягом:

- першого тижня поточного місяця, публікуються в Бюлетені, який виходить у третій понеділок поточного місяця;

- другого тижня - у четвертий понеділок поточного місяця;

- третього тижня - у перший понеділок наступного місяця або у п'ятий понеділок поточного місяця, якщо в поточному місяці п'ять понеділків;

- четвертого тижня - у другий понеділок наступного місяця або у перший понеділок наступного місяця, якщо у поточному місяці п'ять понеділків.

8.1.2. Відомості щодо рішення Уповноваженого органу про погодження або відмову в погодженні застосування процедури закупівлі (у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника), повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції, повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника, оголошення про результати проведення торгів, повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації, інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій, інформація про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, рішення органу оскарження, які надійшли з четверга попереднього тижня по середу поточного тижня, публікуються в Бюлетені, який виходить наступного понеділка.

8.1.3. Інформація для друку, що подається поза Графіком, може додатково прийматися та публікуватися у рубриці «Терміново в номер», виходячи з технологічних можливостей Підприємства. Публікацію такої Інформації Замовник оплачує на умовах термінового розміщення Інформації згідно з рахунком, що надає Підприємство.9. Інформація для оприлюднення на Веб-порталі, що відповідає встановленим вимогам, оприлюднюється на Веб-порталі в наступному порядку:

9.1. У день публікації відповідної Інформації в Бюлетені:

- оголошення про проведення процедури закупівлі;

- відомості щодо рішення Уповноваженого органу про погодження або відмову у погодженні застосування процедури закупівлі в одного учасника;

- оголошення про результати проведення торгів;

- інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій;

- інформація про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника;

- рішення органу оскарження.

9.2. У день публікації оголошення про проведення відповідної процедури закупівлі в Бюлетені:

- документація конкурсних торгів або кваліфікаційна документація;

- обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника.

9.3. Протягом двох робочих днів із дати прийому відповідної Інформації Підприємством:

- протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій;

- інформація про відхилення пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій та підстави такого відхилення у вигляді протоколу;

- повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції;

- повідомлення учасників про результати процедури закупівлі;

- повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації;

- повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності);

- звіт про результати проведення процедури закупівлі;

- зміни до документації конкурсних торгів або кваліфікаційної документації та роз'яснення до неї (у разі наявності);

- інформація про одностороннє розірвання договору про закупівлю (у разі наявності).

10. Відповідальність за достовірність та відповідність поданої Інформації вимогам законодавства несе Замовник. У разі невідповідності поданої Замовником Інформації нормам законодавства Підприємство має право не прийняти Інформацію та запропонувати доопрацювати її. Після доопрацювання Інформація подається до Підприємства у порядку, встановленому цією Інструкцією.