Статус: прововая помощь
Запит цінових пропозицій


1. Замовник:
1.1. Найменування: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00013161
1.3. Місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Горького,51
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35216004000081
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Голо щук Анатолій Миколайович, директор адміністративно-господарського департаменту, тел.8044-254-55-35.
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, код за ЄДРПОУ: 00013161.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету.

3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.ssmsc.gov.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі: код ДК 15-097: І.2.12 Дослідження та розробки в галузі приладобудування та електроніки
(Розроблення комплексного технічного завдання розвитку системи моніторингу фондового ринку)
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: грудень 2010 року.
5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри:
Технічні вимоги на розроблення Комплексного технічного завдання розвитку системи моніторингу фондового ринку з метою запровадження нових елементів системи, у тому числі програмно-технічних засобів для забезпечення електронного документообігу, побудови інфраструктури центру зберігання та обробки даних і впровадження програмно-технічних компонентів у системі моніторингу фондового ринку, відповідно до яких будуть здійснюватись розробка об`єктів автоматизації за напрямками, а саме:
впровадження програмно-технічних засобів для запровадження електронного документообігу у складі:
програмного забезпечення електронного документообігу (далі - ЕДО) ;
розробка та інтеграція з ЕДО системи прийому інформації від учасників ринку в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису;
розробка та інтеграція з ЕДО системи аналітичної обробки та моніторингу;
розробка та інтеграція з ЕДО системи розкриття інформації;
налаштування бази даних інфраструктури центру зберігання та обробки даних ДКЦПФР;
побудова інфраструктури центру збереження та обробки даних;
впровадження програмно-технічних компонентів у систему моніторингу фондового ринку;
створення програмного комплексу «Проведення сертифікації фахівців з питань фондового ринку»;
створення системи автоматизованого обліку результатів перевірки учасників фондового ринку у тому числі суб`єктів первинного фінансового моніторингу.
Вимоги, які стосуються створення кожного конкретного об`єкту автоматизації, відображаються в технічному завданні цього об`акта, відповідно до якого буде здійснюватись розробка та приймання об`акта автоматизації.
В ТЗ підлягають визначенню оптимальні рішення для інтеграції складових інформаційно-аналітичної програми “Система моніторингу фондового ринку” до програмно-технічних компонентів СМФР.
Постановою КМУ від 27 жовтня 2010 р. N 979 «Про використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для створення системи моніторингу фондового ринку» встановлені вимоги до виконавця.

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: грудень 2010 року.

6. Основні умови договору:
1. Виконавець надає Замовникові послуги з розроблення комплексного технічного завдання розвитку системи моніторингу фондового ринку, а Замовник сплачує за надані послуги на підставі підписаних актів виконаних робіт за фактично надані послуги.
2. Ціни на послуги встановлюються в національній валюті України.
3. Фінансові зобов’язання за договором можуть зменшуватися відповідно до затверджених бюджетних асигнувань.
4. Замовник звільняється від сплати штрафних санкцій у разі неналежного фінансування з боку держави.
5.Виконавець несе відповідальність за відповідність продукції в цілому за своїми науковими і технічними параметрами вимогам нормативного документа – Технічним вимогам на надання послуг розробки комплексного технічного завдання розвитку системи моніторингу фондового ринку.
6. У разі затримки надання послуг або надання їх не в повному обсязі Виконавець сплачує неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми ненаданих послуг за кожний день затримки.
7. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання і діє по 31 грудня 2010 року включно.

7.1. Строк дії цінових пропозицій: 120 к. днів.

8. Подання цінових пропозицій:
8.1. Місце: 01010,м. Київ, вул. Московська, 8 , каб.1124 , особисто або поштою.
8.2. Строк: 28.12.2010 р. до 09.30год.

9. Розкриття цінових пропозицій:
9.1. Місце: 01010, м. Київ, вул. Московська,8 , каб.1214
9.2. Дата: 28.12.2010
9.3. Час:10.00 год.

10. Додаткова інформація: за тел. 254-55-35.


Голова комісії з конкурсних торгів,
Керівник апарату О.Сахнацька