Статус: прововая помощь
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА
УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. К.А.ТІМІРЯЗЄВА“Затверджено”
рішенням комітету з конкурсних торгів
Голова комітету з конкурсних торгів

_________________Морозова Н.І.

“ 17 ” грудня 2010р.


ДОКУМЕНТАЦІЯ
конкурсних торгів для процедури закупівлі – двоступеневі торги


на закупівлю послуг з проведення розслідувань
і забезпечення безпеки
на 2011 рік
м. Вінниця
2010ПОРЯДОК
заповнення документації конкурсних торгів


I. Загальні положення
1. 2.
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону.
Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом
2. Інформація про замовника торгів
повне найменування Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва
місцезнаходження м. Вінниця, вул. Соборна, 73, 21050
посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками Стояльникова Ольга Валеріївна, тел. 8(0432)35-11-04, факс 8(0432)352394, E-mail: admin@library.vn.ua

3. Інформація про предмет закупівлі
найменування предмета закупівлі 74.60.1 Послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки
вид предмета закупівлі послуги
місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) м. Вінниця, вул. Соборна, 73 , Інформаційний центр, ІV поверх, 21050
строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) січень-грудень 2011 р.
4. Процедура закупівлі Двоступеневі торги.
Двоступеневі торги проводяться в два етапи.
На першому етапі всім учасникам пропонується подати попередні пропозиції конкурсних торгів без зазначення ціни. Документація конкурсних торгів передбачає лише пропозиції щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі, умови поставки, підтвердження професійної і технічної компетентності учасників та їх відповідності кваліфікаційним критеріям.
На другому етапі замовник запрошує до участі учасників, попередні пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено на першому етапі та пропозиції яких виявилися прийнятними в цілому, але не менше ніж двох.
На другому етапі учасники повинні подати остаточні пропозиції конкурсних торгів із зазначенням ціни
5. Недискримінація учасників Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах
6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

7. Інформація про мову (мови), якою документи, що готуються замовником, (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів Під час проведення процедур закупівель усі документи викладаються українською мовою
II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів
1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення документації конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону
2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону
III. Підготовка попередніх та остаточних пропозицій конкурсних торгів
1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.
Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо всього предмета закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі (зазначається у разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів)).
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.
Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:
повне найменування і місцезнаходження замовника;
назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення двоступеневих торгів, номер державного офіційного друкованого видання, у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі, номер оголошення;
повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
маркування: "Не відкривати до 3 лютого 2011 року до 11.00 (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів")
2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника Попередня пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником на першому етапі торгів, повинна складатися з:
документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;
інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі);
документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.
Остаточна пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником на другому етапі торгів, повинна складатися з: документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;
документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);
інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби ( плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі) (з урахуванням змін, внесених замовником після розгляду попередніх конкурсних пропозицій на першому етапі торгів)
3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів Не вимагається
4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів -
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів (зазначається замовником, але не менше, ніж 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів). До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:
відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів
6. Кваліфікаційні критерії до учасників При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону.
Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством
Зазначено у додатку №1 документації конкурсних торгів.
7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі На першому етапі всім учасникам пропонується подати попередні пропозиції конкурсних торгів без зазначення ціни.
Документація конкурсних торгів при цьому може передбачати лише пропозиції щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі, умови поставки, підтвердження професійної і технічної компетентності учасників та їх відповідності кваліфікаційним критеріям. Строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше 30 днів з дня опублікування оголошення про проведення двоступеневих торгів у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше 15 днів з дня опублікування оголошення про проведення двоступеневих торгів у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
На другий етап торгів надаються документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів уточненим замовником технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі.
Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі зазначається у Додатку № 5.
8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів Не передбачено
9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.
Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів
IV. Подання та розкриття попередніх та остаточних пропозицій конкурсних торгів
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів спосіб подання попередніх та остаточних пропозицій конкурсних торгів
Особисто або поштою
місце подання попередніх пропозицій конкурсних торгів м. Вінниця, вул. Соборна, 73 , Інформаційний центр, ІV поверх, 21050
кінцевий строк подання попередніх пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 03.02.2011 р. до 10.00
місце подання остаточних пропозицій конкурсних торгів м. Вінниця, вул. Соборна, 73 , Інформаційний центр, ІV поверх, 21050
кінцевий строк подання остаточних пропозицій конкурсних торгів (дата, час) Встановлюється замовником з урахуванням результатів першого етапу двоступеневих торгів (строк подання пропозицій конкурсних торгів на другому етапі становить не менше 15 днів з дня повідомлення учасника про результати першого етапу). Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу
2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів місце розкриття попередніх пропозицій конкурсних торгів м. Вінниця, вул. Соборна, 73 , Інформаційний центр, ІV поверх, 21050
дата та час розкриття попередніх пропозицій конкурсних торгів 03.02.2011 р. до 10.00
місце розкриття остаточних пропозицій конкурсних торгів м. Вінниця, вул. Соборна, 73 , Інформаційний центр, ІV поверх, 21050
дата та час розкриття остаточних пропозицій конкурсних торгів Визначається замовником з урахуванням результатів першого етапу двоступеневих торгів.
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів ___________ (замовником зазначається відповідний документ).
Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або ___________ (замовник може визначити інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника).
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів на першому етапі перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів на другому етапі перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів на другий етап, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Мінекономіки. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту
V. Розгляд попередніх та оцінка остаточних пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
1. Розгляд попередніх пропозицій конкурсних торгів Замовник під час розгляду попередніх пропозицій конкурсних торгів має право проводити переговори з будь-ким з учасників для визначення переваг та недоліків у пропозиціях. Замовник під час переговорів не має права застосовувати дискримінаційний режим до різних учасників. За результатами переговорів складається протокол за підписом замовника та учасника, в якому зазначаються відомості про учасника, пропозиції, запропоновані учасником, висновки.
Після отримання попередніх пропозицій конкурсних торгів замовник має право внести зміни до документації конкурсних торгів щодо технічних вимог та вимог до якості предмета закупівлі чи запропонувати нові характеристики та критерії оцінки згідно з цим Законом. Про зміну умов документації конкурсних торгів замовник інформує всіх учасників під час надання їм запрошень до участі у другому етапі торгів.
На другому етапі замовник запрошує до участі учасників, попередні пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено на першому етапі та пропозиції яких виявилися прийнятними в цілому, але не менше ніж двох.
На другому етапі учасники повинні подати остаточні пропозиції конкурсних торгів із зазначенням ціни
2. Перелік критеріїв та методика їх оцінки для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції конкурсних торгів Замовник на другому етапі торгів проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з цим Законом.

Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до статті 28 Закону.
Замовник має право після отримання попередніх пропозицій конкурсних торгів внести зміни до критеріїв оцінки пропозицій конкурсних торгів чи запропонувати нові на другий етап торгів згідно із Законом.
Про зміну умов документації конкурсних торгів замовник інформує всіх учасників під час надання їм запрошень до участі у другому етапі торгів
Перелік критеріїв та методика оцінки зазначено у Додатку № 3.
3. Виправлення арифметичних помилок Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок.
Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється
4. Інформація про додаткові умови, необхідні для акцепту пропозицій конкурсних торгів Зазначається замовником
5. Інша інформація Замовник у документації конкурсних торгів може зазначити іншу необхідну інформацію відповідно до законодавства
Форма „Пропозиція конкурсних торгів" подається у вигляді Додатку 2
VI. Укладання договору про закупівлю
1. Терміни укладання договору Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може буди укладеним раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
(Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк не раніше ніж через п'ять днів з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту)
2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю Зазначається замовником відповідно до вимог статтей 40, 41 Закону
Зазначено у додатку № 4 документації конкурсних торгів.
3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув
4. Забезпечення виконання договору про закупівлю Не вимагається

ДОДАТОК 1

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ
ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА


Учасники повинні надати до своєї пропозиції з конкурсних торгів наступні документи:
1. Документи, які повинен подати Учасник-юридична особа (фізична особа-підприємець) для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту:
1.1. Копія Статуту або іншого установчого документу (кожна сторінка завірена печаткою або весь документ прошитий та завірений печаткою).
1.2. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних та фізичних осіб-підприємців) (двостороння, з відзначенням печатки дозвільної системи МВС України, завірена з обох сторін печаткою учасника).
1.3. Копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - для юридичних осіб (завірена печаткою).
1.4. Копія свідоцтва Державної податкової адміністрації України про взяття на облік як платника податків (завірена печаткою).
1.5. Копія свідоцтва Державної податкової адміністрації України про реєстрацію платника податків на додану вартість (який є платником податку) (завірена печаткою) або свідоцтва про право сплати єдиного податку (для юр. осіб) або свідоцтва про сплату єдиного податку (для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності).
1.6. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (надається переможцем торгів до підписання договору).
1.7. Документи, які засвідчують повноваження керівника на посаду та його повноваження.
2. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження фінансової спроможності:
2.1. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.
2.1. Довідка з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язкових платежах до бюджету, діюча на момент проведення розкриття пропозицій конкурсних торгів.
2.2. Балансова вартість активів Учасника:
Копії балансу Учасника (форма №1) за попередній звітний період (копії з відміткою органу статистики) – для юридичних осіб - резидентів.
Для суб’єктів малого підприємництва – копія фінансового звіту Учасника
(форма №1-м) за останній звітній квартал, який передує розкриттю пропозицій конкурсних торгів.
Якщо учасник створений пізніше попереднього звітного періоду, він надає фінансову звітність за останній звітний період після його створення.
2.3. Звіт про фінансові результати Учасника
Копії звіту про фінансові результати по формі №2 за попередній звітний період (копії з відміткою органу статистики) для юридичних осіб.
Для суб’єктів малого підприємництва – копія фінансового звіту (форма №2-м) за останній квартал, який передує розкриттю пропозицій конкурсних торгів.
2.4. Звіт про рух грошових коштів за останній квартал, який передує розкриттю пропозицій конкурсних торгів.
3. Учасник має відповідні дозволи або ліцензії на виконання певних робіт чи надання послуг, провадження певного виду господарської діяльності (у випадках передбачених законодавством):
3.1. Копії ліцензій МВС України на надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян.
4. Документальне підтвердження предмету закупівлі:
4.1. Довідка про наявність спеціального одягу, засобів протидії та особистого захисту в довільній формі.
4.2. Довідка про досвід виконання аналогічних договорів по охороні об’єктів. Відгуки попередніх клієнтів з охорони у письмовій формі (не менше 3-х).
4.3. Довідка у довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.
5. Інші вимоги:
5.1. Істотні умови договору (погоджені Учасником).
5.2. Довідка у довільній формі з обов’язковим зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, місцезнаходження, поштової адреси, телефону, факсу (за наявності), електронної адреси (за наявності); банківських реквізитів, відомостей про керівництво (прізвище, ім’я, по-батькові, посада, контактний телефон)
6. Інші документи:
6.1. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).
6.2. Копія паспорту (для фізичних осіб).
7. Копії документів, які засвідчують особу Учасника або його представника:
а) якщо учасником торгів є фізична особа - вона повинна мати при собі оригінал та копію документа, що засвідчує її особу;
б) якщо учасником торгів виступає юридична особа, яку представляє керівник - він повинен мати при собі оригінал та копію документа, що засвідчує його особу;
в) якщо учасника представляє інша особа, ніж керівник, - вона повинна мати:
- довіреність на представництво інтересів учасника, підпис документів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства,
- мати при собі оригінал та копію документа, що засвідчує його особу.
Учасник повинен мати вищенаведені документи до проведення процедури розкриття пропозицій. У разі відсутності зазначених документів, Учасник не може бути присутній на засіданні комітету з конкурсних торгів щодо розкриття пропозицій.
8. Якщо учасник є філією (представництвом) юридичної особи, то необхідно представити надані відповідні повноваження від юридичної особи.

* Примітки:
а) усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені відповідно до Розділу 3 пункту 1 документації конкурсних торгів;
в) документи, які не передбачені Господарським кодексом для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї тендерної пропозиції.
г) учасники торгів–нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених додатком 2 документації конкурсних торгів подають у складі своєї тендерної пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.

ДОДАТОК 2

Форма „Пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.


Учасник не повинен відступати від даної форми.
В разі розміщення пропозиції більш ніж на одному аркуші, Учасник повинен завірити кожен аркуш підписом уповноваженої особи та печаткою.

ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ"
НА I ЕТАПІ ПОДАЄТЬСЯ БЕЗ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ВАРТОСТІ


(форма може подаватися Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у двоступеневих торгах на закупівлю послуг з проведення розслідувань і забезпечення безпеки (послуги охорони) згідно з технічним завданням Замовника торгів.
Вивчивши документацію з конкурсних торгів та технічні вимоги (надалі ТВ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у комерційній частині цієї пропозиції на загальну суму. (з ПДВ):

________________________________________________

Умови розрахунків: ________________________________________________
(цифрами та прописом)
( відтермінування платежу ________ календарних днів)

Невід’ємною частиною пропозиції є зазначення ціни послуг в межах технічного завдання замовника за формою, наведеною у додатку 5.

1. До акцепту нашої конкурсної пропозиції, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через чотирнадцять днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше, ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції.

Уповноважена особа ______________ ______________________________
М. П. (підпис) (ініціали та прізвище)

ДОДАТОК 3
КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ


Оцінка конкурсних пропозицій здійснюється на основі наступних критеріїв:
-ціна з ПДВ вартості послуг з проведення розслідувань і забезпечення безпеки (послуги охорони), грн.;
-умови розрахунків.
Кількість балів кожної конкурсної пропозиції визначається сумарно.
Максимальна кількість балів дорівнює 100.
Критерії оцінки Ваговий коефіцієнт
Ціна з ПДВ послуг з проведення розслідувань і забезпечення безпеки (послуги охорони), грн. 80
Умови розрахунків 20
РАЗОМ 100
Методика оцінки конкурсної пропозиції
Оцінка проводиться згідно з наступною методикою:
Кількість балів кожної конкурсної пропозиції визначається сумарно. Всі пропозиції оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів.
Кількість балів за критерієм “Ціна з ПДВ вартості послуг з проведення розслідувань і забезпечення безпеки (послуги охорони)” визначається наступним чином:
Конкурсній пропозиції, ціна якої найвигідніша (мінімальна), присвоюється максимально можлива кількість балів – 80.
Кількість балів для решти конкурсних пропозицій по формулі:
К обчисл. = 80*Ц min / Ц обчисл.,
де К обчисл. – обчислювальна кількість балів;
Ц min – найнижча ціна;
Ц обчисл. – ціна конкурсної пропозиції, кількість балів для якої обчислюється.
Кількість балів за критерієм “Умови розрахунків” обраховується, виходячи з умов розрахунків, зазначених у конкурсній пропозиції та документах до неї, наступним чином:
Пропозиції, що передбачають відтермінування платежу:
– від 5 календарних днів до 10 (включно) календарних днів – 5 балів;
– від 10 календарних днів до 20 (включно) календарних днів – 10 балів;
– від 20 календарних днів до 30 (включно) календарних днів – 20 балів.

Максимальна можлива кількість балів за критерієм „Умови розрахунків” – 20 балів.
Загальна кількість балів розраховується за формулою: Кількість балів за критерієм „Ціна з ПДВ вартості послуг з проведення розслідувань і забезпечення безпеки (послуги охорони)” + кількість балів за критерієм „Умови розрахунків”.

ДОДАТОК 4

ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ


Умови договору, що укладається за результатами проведених торгів (тендеру), повинні відповідати конкурсній документації Замовника та акцептованій конкурсній пропозиції Учасника та мають включати наступне:
1. Виконавець зобов'язується у 2011 році забезпечувати пропускний режим та здійснювати охорону майна замовника на об’єктах замовника, перелік та адреси яких наведені у дислокації, а замовник – прийняти і оплатити такі послуги.
2. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.
3. Виконавець повинен надати замовнику передбачені цим договором послуги, якість яких відповідає умовам договору та передбаченим правовими актами обов’язковим вимогам щодо якості послуг, які будуть отримані за даним договором.
4. Ціна
4.1. Ціна договору становить ____________без урахування ПДВ, крім того ПДВ 20% ______. Усього з ПДВ ______________ .
4.2. Ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін.
5. Порядок здійснення оплати:
5.1. Розрахунки проводяться на умовах пропозиції переможця конкурсних торгів
5.2. Джерело фінансування закупівлі товарів – кошти замовника.
5.3.Розрахунки проводяться шляхом перерахування замовником грошових коштів на поточний рахунок виконавця у безготівковому порядку.
6. Замовник передає належне йому майно, яке зберігається у відокремлених приміщеннях (будівлях), що перераховані у дислокації об’єктів, що охороняються, під охорону виконавця, а виконавець здійснює заходи, спрямовані на недопущення проникнення на об’єкти замовника сторонніх осіб та забезпечення схоронності, цілісності майна замовника на об’єктах з метою відвернення безпосередніх посягань на нього, припинення несанкціонованого замовником доступу сторонніх осіб до майна на об’єктах, збереження їх фізичного стану і забезпечення здійснення замовником всіх належних йому повноважень щодо майна.
7. Замовник зобов’язаний:
7.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги;
7.2. Приймати надані послуги на підставі актів приймання-передачі наданих послуг.
8. Замовник має право:
8.1. Достроково розірвати цей договір у разі невиконання зобов'язань виконавцем, повідомивши про це його у строк не пізніше 25 календарних днів до дати розірвання договору;
8.2. Контролювати надання послуг у строки, встановлені договором;
8.3. Зменшувати обсяг надання послуг та загальну вартість договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі сторони вносять відповідні зміни до договору;
9. Виконавець зобов’язаний:
9.1. Забезпечити надання послуг у строки, встановлені договором;
9.2. Забезпечити надання послуг якість яких відповідає умовам, встановленим цим договором.
10. Виконавець має право:
10.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;
10.2. Достроково розірвати цей договір у разі невиконання зобов'язань замовником, повідомивши про це його у строк не пізніше 25 календарних днів до дати розірвання договору;
11. Відповідальність сторін
11.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за договором сторони несуть відповідальність, передбачену законами та договором.
11.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань за договором виконавець сплачує замовнику штрафні санкції (штраф, пеня).
11.3. Виконавець несе повну матеріальну відповідальність за збитки (шкоду):
а) спричинені крадіжками товарно-матеріальних цінностей, здійсненими шляхом злому на об’єктах замків, вікон, іншими засобами в результаті незабезпечення належної охорони або внаслідок невиконання виконавцем встановленого на об’єкті порядку вивозу (винесення) товарно-матеріальних цінностей, а також розкраданнями, здійсненими шляхом пограбування або при розбійницькому нападі;
б) завдані знищенням або пошкодженням майна замовника (в тому числі шляхом підпалювання) сторонніми особами, які проникли на об’єкт, що охороняється, в результаті неналежного виконання виконавцем прийнятих за договором обов’язків;
в) спричинені пожежами або в силу інших причин з вини працівників виконавця, що здійснюють охорону об’єкта.
11.4. За порушення умов зобов’язання щодо якості послуг з виконавця стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків ціни неякісних послуг.
11.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє сторони від виконання всіх своїх зобов'язань за договором.
12. Обставини непереборної сили
12.1.Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання договору та виникли поза волею сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна).
12.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу сторону у письмовій формі.
12.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України.
12.4.У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із сторін в установленому порядку має право розірвати договір.
13. Вирішення спорів
13.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
13.2. У разі недосягнення сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.
14. Строк дії Договору
14.1. Договір набирає чинності з моменту укладення і діє до ________. Закінчення терміну дії договору не звільняє сторони від виконання зобов’язань відповідно до договору.
14.2. Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.
15. Інші умови
15.1. Усі правовідносини, неврегульовані договором, регулюються чинним законодавством України.
15.2. Будь-які зміни, доповнення до договору або дострокове розірвання здійснюються сторонами з урахуванням вимог чинного законодавства України про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти.
15.3. Замовник є платником податку на прибуток на загальних підставах відповідно до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”.
15.4. Виконавець є платником податку на прибуток _______________________.
ДОДАТОК 5
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ


до закупівлі послуг з проведення розслідувань і забезпечення безпеки (послуги охорони)

Загальна частина
1. Вимоги щодо послуг з фізичної охорони об’єктів .
Охорона повинна:
виставляти пост (пости) охорони у кількості та у визначений час, починаючи з часу виставлення охорони на об’єкти;
забезпечувати у межах наданих повноважень охорону об’єктів із зберіганням на них товарно-матеріальних цінностей Замовника від розкрадання, пошкодження чи знищення, шляхом контролю за цілісністю об’єктів та схоронністю майна, що на ньому зберігається;
здійснювати контроль за запровадженими Замовником на об’єктах пропускними та внутрішньо об'єктними режимами;
вести постійний контроль за внесенням та винесенням товарно-матеріальних цінностей на територію та з території приміщення ;
здійснювати заходи з оперативного реагування на безпосередні правопорушення проти майна Замовника на об’єктах, порушення режиму роботи об’єктів;
після закінчення робочого дня пересвідчуватись у тому, що всі відвідувачі залишили територію приміщення;
забезпечувати дотримання встановлених правил трудової та пожежної безпеки на постах силами постових Охорони під час несення ними служби, а у випадку виявлення на об’єктах пожежі або спрацювання охоронно-пожежної сигналізації негайно повідомляти про це пожежну частину та керівництво Вінницької ОУНБ ім..К.А.Тімірязєва, де скоїлась подія, вживати можливих заходів з ліквідації пожежі;
- приймати під охорону опечатані (опломбовані) об’єкти Замовника;
- при виявленні Охороною ознак проникнення сторонніх осіб на об’єктах вживати заходи по їх затриманню, сповіщати про цю подію чергову частину органу внутрішніх справ та керівництво підрозділу регіону, де скоїлась подія;
- забезпечувати недоторканність місця вчинення протиправних дій проти майна Замовника на об’єктах до прибуття співробітників територіального органу внутрішніх справ.

Послуги з забезпечення фізичною охороною приміщень
Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва
№ п\п Найменування об’єкту
Вид та система забезпечення охорони
Години охорони
Примітка

Робоч.
Вихід.
1.Приміщення Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва (м. Вінниця, вул. Соборна, 73)
Перепускний режим та охорона матеріальних цінностей в приміщенні
Цілодобово Цілодобово 1 пост, один співробітник;

2Філія
Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва (м. Вінниця, вул. Соборна, 70)
охорона матеріальних цінностей в приміщенні З 19.00 до 9.00
П’ятниця, святкові дні - цілодобово 1 пост, один співробітник;