Статус: прововая помощь
Структурна одиниця Слов'янська ТЕС
Відкрите акціонерне товариство "Донбасенерго "
Товари


ЗАТВЕРДЖЕНО
РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ
ТОРГІВ ВІД "17" грудня 2010 року
ГОЛОВА КОМІТЕТУ КОНКУРСНИХ
ТОРГІВ І.М. Шпаков / / м.п.


ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Предмет закупівлі

Продукти нафто перероблення
газоподібні
(газ пропан-бутан у балонах)
м. Миколаївка - 2010ЗМІСТ
ІНСТРУКЦІЇ УЧАСНИКАМ ТОРГІВ
Розділ 1. Загальні положення
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
2. Інформація про замовника торгів:
3. Інформація про предмет закупівлі
4. Процедура закупівлі
5. Недискримінація учасників
6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів
Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів
2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів
Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника
3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів
4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними
6. Кваліфікаційні критерії до учасників
7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів
9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником
Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:
2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів
Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію
2. Виправлення арифметичних помилок
3. Інша інформація
4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів
5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися
Розділ 6. Укладання договору про закупівлю
1. Терміни укладання договору
2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю
3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю
4. Забезпечення виконання договору про закупівлю
Додатки:
Додаток 1. Відомості щодо торгів
Додаток 2. Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції Учасника кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника
Додаток 3. Форма: ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ “ПРОПОЗИЦІЯ”
Додаток 4. Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів
Додаток 5. Істотні умови договору про закупівлю
Додаток 6 Проект договору
Специфікація № 1

Додаток 7 Технічні вимоги
ІНСТРУКЦІЇ УЧАСНИКАМ ТОРГІВ


Розділ 1. Загальні положення
1 2
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону (2289-VI). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом (2289- VI).
2. Інформація про замовника торгів:

-повне найменування: СО ВАТ «Донбасенерго» Слов'янська ТЕС
місцезнаходження: м. Миколаївка, Донецька обл., Слов’янська ТЕС,84181
- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:
Марченко Олена Валеріївна, секретар комітету з конкурсних торгів; тел. (06262) 49-3-69, т/ф (06262)49-1-43,
e-mail: tender1@ sltes.de.com.ua

3. Інформація про предмет закупівлі
- найменування предмета закупівлі: Продукти нафто перероблення газоподібні (газ пропан-бутан у балонах)
- вид предмета закупівлі: Газ пропан-бутан у балонах
- місце, кількість, обсяг поставки товарів м. Миколаївка, Донецька обл., СО ВАТ „Донбасенерго” Слов’янська ТЕС

- строк поставки товарів Лютий - грудень 2011 року
4.Процедура
закупівлі Відкриті торги

5. Недискримінація учасників
Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.
Ціна пропозиції конкурсних торгів розраховується учасником у національній валюті (гривнях) з урахуванням умов договору та включенням всіх вартісних елементів: витрати на страхування, прибуток, податки та встановлені чинним законодавством відрахування.
У разі, якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів у доларах США. При цьому при розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна такої пропозиції конкурсних торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до долару США, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Формула для зазначеного перерахунку:
Ціна пропозиції у доларах США (заноситься до протоколу розкриття) Х Вартість 1-го долара США у гривнях по офіційному курсу НБУ на дату розкриття = Ціна пропозиції у гривнях (заноситься до протоколу розкриття)

7. Інформація про мову, якою повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.
У випадках, предбачених частиною четвертою статті 10 цього Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені цим Законом, викладаються українською та англійською мовами.
Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою
Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів
Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів.
Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону (2289- VI ).

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону (2289- VI ).

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.
Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як по всьому предмету закупівлі, так і по визначеним частинам предмета закупівлі (у разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів).
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки *.
Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинна бути підтверджена одним з документів: випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.
Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.
На конверті повинно бути зазначено:
- повне найменування і адреса замовника;
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
- маркування: „Не відкривати до _______ (зазначається дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів”).

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника
Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:
- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;
- документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);
- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником;
- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям;
- цінової пропозиції учасника, оформленої відповідно до Додатку 3 цієї документації.
3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів
Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається.

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:
- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників
Для участі у процедурах закупівель учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають наступним критеріям:
наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;
наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).
Відмова в участі у процедурі закупівлі
1. Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі, та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:
1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;
2) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;
3) виявлено факт участі учасника у змові;
4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
5) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;
7) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;
8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.
2. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі, та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника у разі якщо:
1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов`язкових платежів);
2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.
Перелік документів, які учасник зобов`язаний надати у пропозиції конкурсних торгів для документального підтвердження відповідності учасника встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством наведений у Додатку 2 до цієї документації.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником у Додатку 3, Додатку 7 до цієї документації «Технічні вимоги».
1. Документальне підтвердження повинно містити інформацію про країну походження об'єкту торгів, назву виробника та назву предмету закупівлі.
2. Документальне підтвердження відповідності товарів вимогам тендерної документації може бути надане у формі пояснювальної записки та повинно мати:
б) документальне підтвердження, того, що кожна одиниця товару, який Учасник пропонує постачати за Договором, буде мати паспорт або сертифікат відповідності, що підтверджує якість продукції;
в) інші документи відповідно до вимог, визначених у цій тендерній документації та додатках до неї.
3. Товар повинен бути якісний, відповідати діючим ГОСТам та ТУ, мати паспорта або сертифікати відповідності

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

---------------------------------------------------------------------------
9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником
Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.
Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:
- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- місце подання пропозицій конкурсних торгів:
- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Особисто або поштою

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

м. Миколаївка, Донецька обл., СО ВАТ „Донбасенерго” Слов’янська ТЕС, кабінет № 404


08.02.2011 р. до 12 год. 00 хв.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


м. Миколаївка, Донецька обл., СО ВАТ „Донбасенерго” Слов’янська ТЕС, кабінет нарад ІЛК, 3 поверх.


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


08.02..2011р. о 14-30

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону (2289- VI ). .
Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію
Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.
Під час оцінки Замовником пропозицій використовуються критерії та методика, зазначені у Додатку № 4.
2. Виправлення арифметичних помилок Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки.
Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:
а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;
б) при розходженні між ціною одиниці послуг та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.
в) якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.
Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3. Інша інформація

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися
Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у статті 17 Закону (2289- VI ), або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:
1) учасник:
не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону «Про здійснення державних закупівель»;
не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону (2289- VI ).


Замовник відміняє торги у разі:
- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
- виявлення факту змови учасників;
- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;
- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом (2289- VI);
- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:
- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону (2289-VI).
Розділ 6. Укладання договору про закупівлю
1. Терміни укладання договору У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
Замовник укладає договір (Додаток № 6)про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю
Істотні умови договору викладені у Додатку № 5 до цієї документації «Істотні умови договору про закупівлю».
3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю
У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом (2289-VI), замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається.ДОДАТОК 1
Відомості щодо торгів


1.Попередня тендерна нарада: Не планується.

2.Валюти пропозицій: Валютою пропозиції є національна валюта України - гривня.

3.Валюта оплати: Оплата буде здійснюватись в українських гривнях згідно Договору.

4. Строк дії пропозиції: Пропозиція залишається чинною протягом 120 днів з дня
розкриття пропозицій конкурсних торгів.

5. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів: Відповідно до пункту 3 Розділу 3
Інструкції Учасникам торгів.

6. Запечатування та оформлення пропозицій: Звертається увага Учасників на
спеціальні вимоги до запечатування та оформлення пропозицій, зазначені в пункті 1
Розділу 3 Інструкції Учасникам торгів.

7. Час та місце проведення розкриття цінових пропозицій:.2011р.о 14-30,
м. Миколаївка, Донецька обл., СО ВАТ „Донбасенерго” Слов’янська ТЕС, кабінет нарад
ІЛК, 3 поверх.

8. Мова пропозиції та кількість примірників: Пропозиція та всі документи, що мають
відношення до пропозиції конкурсних торгів, складаються українською мовою у 1-му
примірнику, цінова пропозиція виконується в паперовому вигляді.
У випадках, коли оригінали необхідних документів складені іншою мовою, до них обов`язково надавати переклад на українську мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.
9. Телефон для довідок:
Секретар комітету з конкурсних торгів (06262) 49-3-69
ДОДАТОК 2

Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності
пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам
замовника.1. Документи, які повинен подати Учасник-юридична особа для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту :
1.1.Копія Статуту або іншого установчого документу.

2. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством:
2.1. Оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету дійсну на момент розкриття.

3. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він в установленому порядку не визнаний банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура:
3.1. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки Державного Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, що до яких порушено провадження у справі про банкрутство.
3.2. Довідка про те, що проти учасника не порушена ліквідаційна процедура (оригінал витягу з ЄДРПОУ) .

4. Документи що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів.
4.1. На вибір учасника: виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

5. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження свого фінансового стану:
5.1. Копія Балансу підприємства (форма № 1) за останнє півріччя завірена печаткою Учасника;
5.2. Копія Звіту про фінансові результати (форма № 2) за останнє півріччя завірена печаткою Учасника;
5.3. Копія Звіту про рух грошових коштів (форма № 3) за останній рік завірена печаткою Учасника.
5.4.Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

6. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази.
6.1. Довідка надана в довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази необхідної для постачання товару, (виконання робіт, надання послуг) в якій зазначено перелік обладнання.

7. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.
7.1. Довідка надана в довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для постачання товару (виконання робіт, надання послуг) (зазначається кількість працівників, посада, спеціалізація, П.І.Б., освіта, наявність сертифікатів, дипломів або інших документів про підвищення кваліфікації чи проходженні курсів).

8. Досвід виконання аналогічних договорів:
8.1. Довідка надана у довільній формі з переліком і коротким описом аналогічних договорів, за останніх 2 (два) роки укладених Учасником .

9. Інші документи:
9.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство: а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів); б) керівництво, уповноважене підписувати договір (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб; в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб); г) реквізити банку (назва, МФО, адреса), в якому обслуговується учасник та номер розрахункового рахунку.
9.2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).
9.3. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).
9.4. Копія паспорту (для фізичних осіб).
9.5. Копія довідки про взяття на облік платника податків.
9.6. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податків на додану вартість.
9.7. Копії Дозволів на виробництво даного виду товару (завірені печаткою заводу-виробника).
9.8.Копії сертифікатів відповідності українських або міжнародних систем сертифікації на пропонований товар, якщо відповідне підлягає сертифікації (завірені печаткою власника сертифікату відповідності) або копії дозволу на виконання (початок, продовження) відповідно робіт, ліцензії (якщо такий вид товару підлягає ліцензування), сертифікатів якості (завірені печаткою виробника товару).
9.9.Копії сертифікату продукції власного виробництва або іншій документ, який підтверджує, що учасник виробляє товар. Завірені мокрою печаткою заводу-виробника або нотаріально завірені копії листа або договору, або свідоцтва, які підтверджують, що учасник є офіційним представником заводу-виробника.
9.10. Пропозиція конкурсних торгів повинна мати документальне підтвердження того, що товар, який Учасник пропонує постачати за Договором, буде мати паспорт або сертифікат відповідності, сертифікат якості, що підтверджує якість продукції; буде відповідати діючим ГОСТам, ТУ заводів виробників.


ДОДАТОК № 3
Форма пропозиції конкурсних торгів „Пропозиція"
подається у вигляді, наведеному нижче.
Учасник не повинен відступати від даної форми."ПРОПОЗИЦІЯ"
(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)


Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю «Продукти нафтоперероблення газоподібні (газ пропан-бутан у балонах)» згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.
Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічні вимоги (надалі ТВ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору , маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника на умовах: EXW Склад Постачальника INCOTERMS 2000, та Договору, на умовах, зазначені у комерційній частині цієї пропозиції за наступними цінами:
№ п/п Найменування Кількість
балонів Ціна, грн.
з ПДВ Загальна
вартість,
грн.
з ПДВ
1 Газ пропан-бутан у балонах 879
Разом: 879

1. До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 кал. днів з дня розкриття пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір на умовах запропонованих Замовником (Істотні Умови Договору) із Замовником не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції та не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
5. Умови та порядок розрахунків: оплата за поставлений товар здійснюються протягом 20 календарних днів з дня його отримання. Днем отримання товару вважається день підписання сторонами або їх уповноваженими представниками акту прийому-передачі товару або видаткової накладної.
6. Строк поставки: товар має бути поставлений на підставі письмових заявок Замовника впродовж 2-х рабочих днів з моменту їх отримання Постачальником.
7. Умови постачання: EXW Склад Постачальника INCOTERMS 2000
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою


ДОДАТОК № 4

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв:
1. Ціна пропозиції (питома вага критерію – 100 % ) ;
. Максимально можлива кількість балів по критерію ціна дорівнює 100 балам.

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою:
1. Кількість балів за критерієм “Ціна” визначається наступним чином.. Пропозиції, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти тендерних пропозицій визначається за формулою:
Б обчисл = Ц min/ Ц обчисл*100,
Де:
Б обчисл - Обчислювана кількість балів;
Ц min – Найнижча ціна;
Ц обчисл - Ціна пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;
100 – Максимально можлива кількість балів за критерієм ціна.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критерієм оцінки, шикуються по мірі зростання значеня показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних трогів.


Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних трогів по результатах оцінки пропозицій.


ДОДАТОК № 5

Істотні умови договору про закупівлю

1.Предмет договору.

2. Кількість товару.

3. Порядок здійснення оплати:

4. Ціна договору :

5.Термін та місце поставки товарів:

6.Строк дії договору:

7.Права та обов'язки сторін;

8.Зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;

9.Відповідальність сторін.


Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.
ДОДАТОК № 6
ПРОЕКТ ДОГОВОРУ
про закупівлю товарів за державні кошти

м. Миколаївка ____ ____________2011 року
ВАТ «Донбасенерго» в особі директора Слов’янської ТЕС _______ ,що діє на підставі Положення про СО ВАТ "Донбасенерго" і довіреності ВАТ "Донбасенерго" №____від_______, що є платником податку на прибуток на загальних підставах, передбачених Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» (далі - Замовник), з однієї сторони і_____в особі______,що діє на підставі _____,що є платником податку на прибуток на загальних підставах, передбачених Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» (далі - Постачальник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):
I. Предмет договору:
Закупівля: «Продукти нафтоперероблення газоподібні (газ пропан-бутан у балонах)»
1.1. Постачальник зобов'язується у 2011р. поставити Замовникові товари, зазначені відповідно до специфікації №1, яка є невід'ємною частиною договору, а Замов ник - прийняти і оплатити такі товари .
1.2. Найменування товару: газ пропан-бутан у балонах
1.3. Кількість товару зазначена відповідно до специфікації №1.
1.4. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.
II. Якість товарів:
2.1.Постачальник повинен передати (поставити) Замовнику товар якість яких відповідає
умовам ТУ.
2.2. Товар повинен бути якісний, відповідати діючим ГОСТам та ТУ, мати паспорта або сертифікати відповідності
III. Ціна договору
3.1. Ціна цього Договору становить ___, (вказати цифрами та словами) у тому числі ПДВ 20%, (ціна Договору визначається з урахуванням Закону України "Про податок на додану вартість").
3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
IV. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунок здійснюється по факту поставки партії Товару Замовнику протягом 20 календарних днів, відповідно до заявки Замовника та після пред'явлення Постачальником рахунка на оплату товару (далі __ рахунок)
4.2. До рахунка додаються: податкова накладна, накладна на відпустку матеріально-товарних цінностей (або товарно-транспортна накладна), паспорт заводу-виробника (сертифікат відповідності), (акт приймання-передачі товарів та інші документи).
V. Поставка товарів
5.1. Строк (термін) поставки (передачі) товарів впродовж 2 рабочих днів відповідно до заявки Замовника та з моменту її отримання Постачальником.
5.2. Місце поставки (передачі) товарів на умовах: EXW Склад Постачальника INCOTERMS 2000
VI. Права та обов'язки сторін
6.1. Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений товар
6.1.2. Приймати поставлений товар згідно з актом візуального огляду;
6.1.3. Приймати поставлений товар по якості й кількості згідно товаросупроводжувальних документів, виданих Учасником, та у відповідності з вимогами діючих нормативних актів, у тому числі «Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення й товарів народного споживання по кількості» затвердженої постановою Держарбітражу СРСР від 15.06.1965р. № П-6, «Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення й товарів народного споживання по якості», затвердженої постановою Держарбітражу СРСР від 25.04.1966р. № П-7 з доповненнями й змінами, Положення про поставку продукції виробничо-технічного призначення, затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР від 25.07.1988г № 888 і /або іншими нормативними актами України, прийнятими із цих питань замість вищевказаних.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк15 календарних днів;
6.2.2. Контролювати поставку товару строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів а загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;
6.2.4. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);
6.3. Постачальник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим Договором;
6.3.2. Забезпечити поставку товару, якість яких відповідає умовам, установленим розділом
II цього Договору;
6.3.3. У випадку постачання товару не відповідної нормативно-технічної документації, Постачальник проводить заміну за свій рахунок у 10 денний термін. Видатки при заміні Товару бере на себе Постачальник.
6.4. Постачальник має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари.
6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника;
6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Замовником Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк15 календарних днів
VII. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
7.2.Види порушень та санкції за них, установлені Договором:
7.2.1.У разі порушення строків оплати товарів Замовник сплачує Постачальнику пеню у розмірі 0,05 % від суми боргу за кожний день прострочення.
7.2.2. У разі порушення строків поставки Постачальник сплачує Замовнику неустойку у розмірі 0,05 % від вартості недопоставленого товару за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % вартості недопоставленого товару.
7.2.3. За порушення умов зобов’язання щодо якості (комплектності) товарів стягується штраф у розмірі 20% вартості неякісних (некомплектних) товарів.
7.2.4. У разі порушення Постачальником своїх обов’язків, останній відшкодовує Замовнику в повному обсязі завдані порушенням збитки, що включають реальні збитки і упущену вигоду.
VIII. Обставини непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються оргоном, уповноваженим видавати такі документи.
8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше 2-х місяців, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Постачальник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.
IX. Вирішення споров
9.1 Усі суперечки, що виникають у процесі виконання, зміни, розірвання даного Договору, вирішуються шляхом проведення конструктивних переговорів.
Досудовий порядок врегулювання розбіжностей обов'язковий. У випадку не досягнення Сторонами згоди, суперечки вирішуються у встановленому законом порядку у господарському суді.
9.2. Взаємовідношення Сторін, не передбачені даним Договором, регулюються чинним законодавством України.
X. Строк дії договору
10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його обома сторонами і
діє до 31.12.2011р., а в частині взаємних розрахунків – до повного їх виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань.
10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.
XI. Додатки до договору
Невід'ємною частиною цього Договору є: Специфікація № 1

XII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ЗАМОВНИК: Постачальник:
ВАТ «Донбасенерго»
83048, Донецька обл., м. Донецьк, Київський р-н,
пр-т Тітова, буд.8-Б
п/р 2600130010120 у філії Горлівське міське відділення № 2864 ВАТ «Державний Ощадний банк україни», МФО 394103
Код ЄДРПОУ 23343582, Св-во НДС № 100281782,
ІПН № 233435805036
СО ВАТ «Донбасенерго» Слов'янська ТЕС
84181, Україна, Донецька обл.., м. Миколаївка
п/р 260003018529 у Слов’янському відділенні 2868, ВАТ «Державний Ощадний Банк України», МФО 394318
п/р 26004301661020 у ПАТ Ак ПІБ м. Слов’янська
МФО 334561
Код ЄДРПОУ 00131104
ІПН 233435805036, Св-во № 100281782
Факс (06262) 49-1-43, (06245) 9-79-27

ЗАМОВНИК ПОСТАЧАЛЬНИК
Специфікація №1

№ п/п Найменування Кількість
балонів Ціна, грн.
з ПДВ Загальна
вартість,
грн.
з ПДВ
1 Газ пропан-бутан у балонах 879
Разом: 879
Товару поставляємого по договору № ____ від «___» _________2011р.
Загальна вартість Товару, що поставляється по даній специфікації, становить

________грн (_____________________), у тому числі ПДВ


Замовник Постачальник
____________ ___________


ДОДАТОК № 7
Технічні вимоги
Продукти нафтоперероблення газоподібні
(газ пропан-бутан у балонах)


Показники якості на газ вуглецевий зріджений наливної марки
СПБТ ДСТУ 4047-2001.
Норма по ДСТУ
Фактичні дані:
Масова доля Селищанського Яблуневського Луганського
компонентів у % родовища родовища родовища
1.Сума метану,
етану і етилену
не нормується (не нормується) 4,8 3,48 3,27
2.сума пропану
і пропилену
не нормується (не нормується) 42,09 59,17 46,01
3.Сума бутану
і бутилену
не більше 60 (не більше 60) 52,52 32,94 50,47
- Обсягова доля
рідкого залишку
при 200С в %
не більше 1,6 0 0,1 0
- Тиск насиченої
пари максимальний
не більше 1,6
МрА при t +450С 1,24 1,3 1,4
- Масова доля
сірки в % не (не більше 0,013) 0 0,0005 0,00063

У тому числі
серководной у % (не більше 0,003) 0,002 0 0
Вміст вільної води
норма 0 0 0 0
- Інтенсивність
запаху
не менше 3 3 9 3
-Щільність
при t 200С кг/м
не нормується 56,1 при t -100С 51,8 53,86 при t -120С
Орієнтовна кількість постачання у період ремонту 100 балонів на місяць і у міжремонтний період 60 балонів на місяць.